Zapisywanie dźwięku – notacja muzyczna, notacja uproszczona, programy komputerowe