Zapobiegajmy konfliktom!

Materiały edukacyjne dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów oraz unikania sporów i napięć. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Decyzja księcia” oraz dwie karty pracy.