Zastosowania funkcji trygonometrycznych do obliczania miar kątów i odcinków w graniastosłupach