Zastosowanie ciągu arytmetycznego w rozwiązywaniu równań i nierówności