Zastosowanie funkcji trygonometrycznych podwojonego kąta do dowodzenia tożsamości