Zastosowanie funkcji trygonometrycznych podwojonego kąta do rozwiązywania równań