Zastosowanie twierdzenia sinusów do obliczania miar kątów w wielokątach