Zastosowanie wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w  kontekście realistycznym