Zastosowanie wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych do obliczania długości odcinków w wielokątach