Zastosowanie własności ciągu arytmetycznego w zadaniach arytmetycznych