Zastosowanie własności ciągu arytmetycznego w zadaniach geometrycznych