Zastosowanie wzoru na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów do rozwiązywania równań