Zastosowanie wzoru na sumę i różnicę funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania równań