Zastosowanie wzoru na sumę szeregu geometrycznego zbieżnego w zadaniach z funkcjami