Zdania z cum - utrwalenie wiadomości

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna