Zdrowotne i społeczne skutki uzależnień

Zestaw materiałów do lekcji wf-u podczas której pozna niektóre substancje uzależniające oraz dowie się jakie szkody zdrowotne i społeczne związane są z uzależnieniami.