Zjawisko alienacji, jego przyczyny i skutki

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie