Zmiana relacji człowiek-środowisko na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego