Zmienność czy statyczność?

Autor:
opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o., Bartosz Mroczkowski