Znaczenie i rola reklamy w życiu człowieka

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Język polski