Zofia Stryjeńska – zapomniana artystka

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Historia sztuki
Plastyka