Zwodnicze wykresy liniowe - Khan Academy

Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń uczy się interpretacji danych przedstawionych na wykresach liniowych.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.
Film dostępny również na Khan Academy Polski.