Życie polityczne w Stanach Zjednoczonych. Proces równouprawnienia ludności afroamerykańskiej