Życie w Polsce w epoce renesansu – obrazy polskich malarzy epoki odrodzenia