Autor: ORE, Krzysztof Skłodowski, Katarzyna Mickiewicz
Licencja: CC BY 3.0
Wirtualne wycieczki

Wycieczka wirtualna "Góra Św. Anny"

Wirtualny spacer po Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny. Znajdują się tam rezerwaty i pomniki przyrody. Dużą część terenu pokrywają lasy bukowe. Na uwagę zasługują również: kamienny amfiteatr, Pomnik Czynu Powstańczego i piec do wypalania wapna. Warto odwiedzić gotycko-barokowy kościół i klasztor franciszkanów.