Autor: Stowarzyszenie Talent
Licencja: CC BY NC 3.0
Czcionka

Długie słowo

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów, Zakopane, Koźlice, dzień 6. Zadanie z rozwiązaniem.

dlugie.pdf
dlugie.txt