Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Katalog zasobów dodatkowych - Szkoła podstawowa Technika

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I.

Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.

II.

Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

III.

Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.

IV.

Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.

V.

Rozwijanie kreatywności technicznej.

VI.

Przyjmowanie postawy proekologicznej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I.

Kultura pracy. Uczeń:

II.

Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:

III.

Inżynieria materiałowa. Uczeń:

IV.

Dokumentacja techniczna. Uczeń:

V.

Mechatronika. Uczeń:

VI.

Technologia wytwarzania. Uczeń:

Zgłoś problem