Bluetooth

Jest to bezprzewodowa technologia komunikacji, działająca w małych odległościach. Wykorzystywana jest również do komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami zewnętrznymi oraz urządzeniami takimi jak komputer, laptop, telefon komórkowy, czy smartfon.

WiFi

Jest to sposób połączenia ze sobą urządzeń komputerowych za pomocą fal radiowych, w celu wymiany danych. Z języka angielskiego skrót od Wireless Fidelity.

Formatowanie akapitowe

To jednoczesne wprowadzenie zmian w całym akapicie.

Interlinia

Interlinia to odstęp pomiędzy wierszami w tekście. Często nazywana światłem międzywierszowym.

Menu kontekstowe

Lista często wykorzystywanych opcji, dostępnych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu.

Znaczniki wcięć

Suwaki umieszczone na górnej linijce umożliwiające stosowanie wcięć w akapicie.

Znaki niedrukowane

To znaki wprowadzone do tekstu za pomocą klawiatury lub automatycznie przez program do pisania tekstów, widoczne tylko na ekranie monitora, niewidoczne w gotowym dokumencie i na wydruku.

Archiwum

Uporządkowany zbiór dokumentów różnego rodzaju nie wykorzystywanych w bieżącej działalności instytucji.

Bazy danych

Zorganizowany zbiór informacji z pewnej dziedziny.

Biblioteka internetowa

Cyfrowa kolekcja zbiorów książek elektronicznych, czasopism, grafik.

Blog

Strona internetowa stwarzająca możliwość publikowania cyklicznie artykułów i wpisów na dowolne tematy w zależności od zainteresowań wydawcy bloga. Np. pamiętnik, blog modowy, blog kulinarny.

Chmura cyfrowa

Przestrzeń umożliwiająca korzystanie z oprogramowania bez używania zasobów Twojego komputera oraz przechowywanie utworzonych plików poza nim.

Creative Commons

Zestaw licencji pozwalających kontrolować rozpowszechnianie utworu.

Domena publiczna

Zbiór utworów dostępnych dla każdego i do wykorzystania w dowolnym czasie.

Encyklopedia

Książka zawierająca alfabetycznie ułożoną listę haseł wraz z ich objaśnieniami.

Katalog

Spis obiektów tego samego rodzaju np. książek.

Licencja

Zbiór zasad mówiących co wolno a czego nie wolno robić z utworem autorstwa innej osoby.

Prawo autorskie

Zbiór przepisów mających chronić twórczość autora w zakresie majątkowym i osobistymi.

Spot

Krótki film reklamowy.

Bing Bar

Jeden z wielu oferowanych na rynku dodatów do przeglądarki internetowej mający postać paska narzędziowego po zainstalowaniu którego będzie możliwe wyszukiwanie informacji, korzystanie z tłumacza strony, sprawdzanie poczty, oglądanie filmów, przeglądanie map oraz korzystanie z Facebooka oraz Skype.

Chat

Rodzaj komunikowania się za pośrednictwem Internetu. Polega na przemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych.

Emotikon

Obrazek złożony ze znaków wpisanych z klawiatury przedstawiający grymas twarzy mówiący o Twoim nastroju.

Komunikator internetowy

Program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów poprzez Internet.

Skype

Komunikator internetowy umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych a także obserwację rozmówcy na ekranie monitora.

Załącznik

Plik dowolnego rodzaju dołączany do listu elektronicznego.