Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Idqi2jKjeN71

E-resource OPERATING AIRPORTS

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

AIR DISASTERS

1. Film in the standard version.

R14oWmqosSUtE1
The film is about hazards in flight. Film dotyczy zagrożeń podczas lotu.

2. Film with subtitles.

m5c5f1c2119f68c0a_1497373101641_0
RpDk7Mvcw7tfD1
The film is about hazards in flight. Film dotyczy zagrożeń podczas lotu.
m5c5f1c2119f68c0a_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m5c5f1c2119f68c0a_1497350678958_0
RQIeIFwazg1fk1
The film is about hazards in flight. Film dotyczy zagrożeń podczas lotu.
m5c5f1c2119f68c0a_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m5c5f1c2119f68c0a_1497373163121_0
R11JMX1FNaqUF1
The film is about hazards in flight. Film dotyczy zagrożeń podczas lotu.
m5c5f1c2119f68c0a_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
R1dlizCmVTNHF1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
R1Dzi73mzBHrt1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
R1F4kXpg2rJPG1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1497275655300_0

TYPES OF AIR NAVIGATION SERVICES

RMgYpMGWCdnoz1
The animation presents types of air navigation services and their tasks. Animacja dotyczy rodzajów służb żeglugi powietrznej i ich zadań.
classicmobile
Exercise 4
R1GWo0N6gZPIw1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
R196b6aSe0QlC1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
RljAyuhCkBX601
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1497275861398_0

FIRE PROTECTION

The hypertext material presents a fragment of an airport fire safety manual.

Hipertekst przedstawia fragment instrukcji bezpieczeństwa dotyczący ochrony przeciwpożarowej na lotnisku.

m5c5f1c2119f68c0a_1534850852187_0

Dear Passenger, please note that…

The rescue and firefighting servicesm5c5f1c2119f68c0a_1497279718401_0rescue and firefighting services are the body responsible for fire protection**m5c5f1c2119f68c0a_1497279637332_0fire protection** at our airport. According to the regulations of the ***International Civil Aviation Organization,***m5c5f1c2119f68c0a_1497279733582_0***International Civil Aviation Organization,*** in case of fire, accidents or any other events that pose threats to your life or health, the first rescue and fire fighting vehicles must reach the emergency site within 3 minutes since the report.

The tasks of the airport rescue and firefighting services include:
- performing rescue and firefighting operations,
- performing ***rescue operations,***m5c5f1c2119f68c0a_1497279738479_0***rescue operations,***
- performing ***evacuation operations,***m5c5f1c2119f68c0a_1497279743621_0***evacuation operations,***
- removing fuelm5c5f1c2119f68c0a_1497279748379_0fuel and other ***petroleum products,***m5c5f1c2119f68c0a_1497279753543_0***petroleum products,***
- assistance during ***airplane fueling,***m5c5f1c2119f68c0a_1497279762480_0***airplane fueling,***
- taking ***preventive actions,***m5c5f1c2119f68c0a_1497279767416_0***preventive actions,***
- organizing fire safety measuresm5c5f1c2119f68c0a_1498481495468_0fire safety measures at the airport.

All these actions are conducted in co‑operation with other services.

classicmobile
Exercise 7
RQ22eVVMDaLlr1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1497279637332_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279718401_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279733582_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279738479_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279743621_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279748379_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279753543_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279762480_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497279767416_0
m5c5f1c2119f68c0a_1498481495468_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497304185623_0

DECLARATION OF LOW VISIBILITY PROCEDURES IN FORCE

RjfuyTcrX0VPY1
The audio material presents a declaration of low visibility procedures in force, issued by an airport duty officer by a transceiver. Sekwencja audio dotyczy procedury ograniczonej widzialności ogłaszanej przez dyżurnego operacyjnego portu lotniczego i przedstawia komunikat wydany przez radiotelefon.
classicmobile
Exercise 8
R1AFQbMXAuOnT1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
R18XDpa9BaVaO1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
R17fMenkYA9EQ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m5c5f1c2119f68c0a_1498417118468_0

OPERATION OF AERODROMES

RHkUvdYv9xC9d1
The document presents a fragment of the Regulation of the Minister of Infrastructure and Development on the conditions of aerodrome operation.
R1N1Frcn25rGP1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m5c5f1c2119f68c0a_1497304846190_0

Gallery

m5c5f1c2119f68c0a_1497587668988_0

Crossword and Memory

RE2cktrfT62eX11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RXiQqVnDRPch511
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m5c5f1c2119f68c0a_1497304851566_0

Dictionary

aerodrome maintenance services /aerodrome maintenance services [ˈeə.rə.drəʊm ˈmeɪn.tən.əns ˈsɜː.vɪs/ˈeə.rə.drəʊm ˈmeɪn.tən.əns ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
aerodrome maintenance services /aerodrome maintenance services [ˈeə.rə.drəʊm ˈmeɪn.tən.əns ˈsɜː.vɪs/ˈeə.rə.drəʊm ˈmeɪn.tən.əns ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

służba utrzymania lotniska

m5c5f1c2119f68c0a_1497305024756_0
aerodrome operation/aerodrome operations [ˈeə.rə.drəʊm ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊm ˌɒp.ərˈeɪ.ʃənz] [n.C]
aerodrome operation/aerodrome operations [ˈeə.rə.drəʊm ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊm ˌɒp.ərˈeɪ.ʃənz] [n.C]

operacja lotniskowa

m5c5f1c2119f68c0a_1497305028963_0
aerodrome service [ˈeə.rə.drəʊm ˈsɜː.vɪsɪz ] [n.plural]
aerodrome service [ˈeə.rə.drəʊm ˈsɜː.vɪsɪz ] [n.plural]

służba lotniskowa

m5c5f1c2119f68c0a_1497335091175_0
aerodrome traffic zone/aerodrome traffic zones [ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊn/ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊnz] [n.C]
aerodrome traffic zone/aerodrome traffic zones [ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊn/ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊnz] [n.C]

strefa ruchu lotniskowego

m5c5f1c2119f68c0a_1497335096649_0
air disaster/air disasters [eə dɪˈzɑː.stə/eə dɪˈzɑː.stəz] [n.C]
air disaster/air disasters [eə dɪˈzɑː.stə/eə dɪˈzɑː.stəz] [n.C]

katastrofa lotnicza

m5c5f1c2119f68c0a_1497335101839_0
air traffic control [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl] [n.U]
air traffic control [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl] [n.U]

kontrola ruchu lotniczego

m5c5f1c2119f68c0a_1497336395332_0
air traffic control service/air traffic control services [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl ˈsɜː.vɪs/eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
air traffic control service/air traffic control services [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl ˈsɜː.vɪs/eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

służba kontroli lotniska [TWR], służba kontroli ruchu lotniczego

m5c5f1c2119f68c0a_1497336417468_0
air traffic control tower/air traffic control towers [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl taʊə/eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl taʊəz] [n.C]
air traffic control tower/air traffic control towers [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl taʊə/eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl taʊəz] [n.C]

kontrola lotniska [TWR], kontroler lotniska

m5c5f1c2119f68c0a_1497336426296_0
m5c5f1c2119f68c0a_1497336435646_0
airport duty officer/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n.C]
airport duty officer/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n.C]

dyżurny operacyjny lotniska

m5c5f1c2119f68c0a_1497951440522_0
Airport Flight Information Service/Airport Flight Information Service [ˈeə.pɔːt flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs/ˈeə.pɔːt flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
Airport Flight Information Service/Airport Flight Information Service [ˈeə.pɔːt flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs/ˈeə.pɔːt flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

lotniskowa służba informacji powietrznej [AFIS]

m5c5f1c2119f68c0a_1498200392889_0
airspace [ˈeə.speɪs] [n.U]
airspace [ˈeə.speɪs] [n.U]

przestrzeń powietrzna

m5c5f1c2119f68c0a_1498200534880_0
airway/airways [ˈeə.weɪ/ˈeə.weɪz] [n.C]
airway/airways [ˈeə.weɪ/ˈeə.weɪz] [n.C]

stała droga lotnicza

m5c5f1c2119f68c0a_1498200615979_0
alerting service/alerting services [əˈlɜːt ˈsɜː.vɪs/əˈlɜːt ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
alerting service/alerting services [əˈlɜːt ˈsɜː.vɪs/əˈlɜːt ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

służba alarmowa

m5c5f1c2119f68c0a_1498200694347_0
alternate aerodrome/alternate aerodromes [ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊm/ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]
alternate aerodrome/alternate aerodromes [ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊm/ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]

lotnisko zapasowe

m5c5f1c2119f68c0a_1498200790392_0
Approach Control [əˈprəʊtʃ kənˈtrəʊl] [n. singular]
Approach Control [əˈprəʊtʃ kənˈtrəʊl] [n. singular]

służba konstroli zbliżania [APP]

m5c5f1c2119f68c0a_1498200850227_0
approach for landing [əˈprəʊtʃ fə ˈlæn.dɪŋ] [phrase]
approach for landing [əˈprəʊtʃ fə ˈlæn.dɪŋ] [phrase]

podchodzić do lądowania

m5c5f1c2119f68c0a_1498200941146_0
apron/aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]
apron/aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]

płyta postojowa

m5c5f1c2119f68c0a_1498201014271_0
Area Control Centre/Area Control Centres [ˈeə.ri.ə kənˈtrəʊl ˈsen.tə/ˈeə.ri.ə kənˈtrəʊl ˈsen.təz] [n.C]
Area Control Centre/Area Control Centres [ˈeə.ri.ə kənˈtrəʊl ˈsen.tə/ˈeə.ri.ə kənˈtrəʊl ˈsen.təz] [n.C]

służba konstroli obszaru [ACC]

m5c5f1c2119f68c0a_1498201078358_0
arrival/arrivals [əˈraɪ.vəl/əˈraɪ.vəlz] [n.C]
arrival/arrivals [əˈraɪ.vəl/əˈraɪ.vəlz] [n.C]

dolot

m5c5f1c2119f68c0a_1498201193546_0
aviation law [ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən lɔː] [n.U]
aviation law [ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən lɔː] [n.U]

prawo lotnicze

m5c5f1c2119f68c0a_1498201269495_0
beacon [ˈbiː.kən/ˈbiː.kənz] [n.C]
beacon [ˈbiː.kən/ˈbiː.kənz] [n.C]

światło błyskowe

m5c5f1c2119f68c0a_1498201341977_0
conditional route/conditional routes [kənˈdɪʃ.ən.əl ruːt/kənˈdɪʃ.ən.əl ruːts] [n.C]
conditional route/conditional routes [kənˈdɪʃ.ən.əl ruːt/kənˈdɪʃ.ən.əl ruːts] [n.C]

warunkowa droga lotnicza

m5c5f1c2119f68c0a_1498201410061_0
control surfaces [kənˈtrəʊl ˈsɜː.fɪsɪz] [n. plural]
control surfaces [kənˈtrəʊl ˈsɜː.fɪsɪz] [n. plural]

stery w skrzydle

m5c5f1c2119f68c0a_1498201527177_0
control zone /control zones [kənˈtrəʊl zəʊn/kənˈtrəʊl zəʊnz] [n.C]
control zone /control zones [kənˈtrəʊl zəʊn/kənˈtrəʊl zəʊnz] [n.C]

strefa konstrolowana lotniska

m5c5f1c2119f68c0a_1498201595904_0
controlled aerodrome/controlled aerodromes [kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊm/kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]
controlled aerodrome/controlled aerodromes [kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊm/kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]

lotnisko kontrolowane

m5c5f1c2119f68c0a_1498201684168_0
controlled area/controlled areas [kənˈtrəʊld ˈeə.ri.ə/kənˈtrəʊld ˈeə.ri.əz] [n.C]
controlled area/controlled areas [kənˈtrəʊld ˈeə.ri.ə/kənˈtrəʊld ˈeə.ri.əz] [n.C]

przestrzeń powietrzna kontrolowana

m5c5f1c2119f68c0a_1498201747556_0
critical area /critical areas [ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈeə.ri.ə/ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈeə.ri.əz] [n.C]
critical area /critical areas [ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈeə.ri.ə/ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa krytyczna

m5c5f1c2119f68c0a_1498201813446_0
cruising altitude/cruising altitudes [ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːd/ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n.C]
cruising altitude/cruising altitudes [ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːd/ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n.C]

wysokość przelotowa

m5c5f1c2119f68c0a_1498201818702_0
danger area/danger areas [ˈdeɪn.dʒə ˈeə.ri.ə/ˈdeɪn.dʒə ˈeə.ri.əz] [n.C]
danger area/danger areas [ˈdeɪn.dʒə ˈeə.ri.ə/ˈdeɪn.dʒə ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa niebezpieczna

m5c5f1c2119f68c0a_1498202010448_0
de‑icing [di:ˈʌɪsɪŋ] [n.U]
de‑icing [di:ˈʌɪsɪŋ] [n.U]

odladzanie

m5c5f1c2119f68c0a_1498202174480_0
de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]
de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]

płyta odlodzeniowa

m5c5f1c2119f68c0a_1498202235942_0
drone/drones [drəʊn/drəʊnz] [n.C]
drone/drones [drəʊn/drəʊnz] [n.C]

dron

m5c5f1c2119f68c0a_1498202331235_0
duty officer/duty officers [ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n.C]
duty officer/duty officers [ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n.C]

dyżurny operacyjny

m5c5f1c2119f68c0a_1498202432362_0
evacuation/evacuations [ɪˌvækjuˈeɪʃən/ɪˌvækjuˈeɪʃənz] [n. C or U]
evacuation/evacuations [ɪˌvækjuˈeɪʃən/ɪˌvækjuˈeɪʃənz] [n. C or U]

akcja ewakuacyjna

m5c5f1c2119f68c0a_1498202568651_0
exercise area/exercise areas [ˈek.sə.saɪz ˈeə.ri.ə/ˈek.sə.saɪz ˈeə.ri.əz] [n.C]
exercise area/exercise areas [ˈek.sə.saɪz ˈeə.ri.ə/ˈek.sə.saɪz ˈeə.ri.əz] [n.C]

rejon ćwiczeń

m5c5f1c2119f68c0a_1498202635073_0
fire protection [faɪə prəˈtek.ʃən] [n.U]
fire protection [faɪə prəˈtek.ʃən] [n.U]

ochrona przeciwpożarowa

m5c5f1c2119f68c0a_1498202697265_0
fire safety measure/fire safety measures [faɪə ˈseɪf.ti ˈmeʒ.ə/faɪə ˈseɪf.ti ˈmeʒ.əz] [n.C]
fire safety measure/fire safety measures [faɪə ˈseɪf.ti ˈmeʒ.ə/faɪə ˈseɪf.ti ˈmeʒ.əz] [n.C]

zabezpieczenie przeciwpożarowe

m5c5f1c2119f68c0a_1498202760465_0
Flight Information Service/Flight Information Services [flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs/flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
Flight Information Service/Flight Information Services [flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs/flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

służba informacji powietrznej

m5c5f1c2119f68c0a_1498202833122_0
flight simulator/flight simulator [flaɪt ˈsɪm.jə.leɪ.tə/flaɪt ˈsɪm.jə.leɪ.təz] [n.C]
flight simulator/flight simulator [flaɪt ˈsɪm.jə.leɪ.tə/flaɪt ˈsɪm.jə.leɪ.təz] [n.C]

symulator lotów

m5c5f1c2119f68c0a_1498202891013_0
fuel the aircraft [ˈfjuː.əl ðə ˈeə.krɑːft] [phrase]
fuel the aircraft [ˈfjuː.əl ðə ˈeə.krɑːft] [phrase]

tankować samolot

m5c5f1c2119f68c0a_1498202955129_0
fuel/fuels [ˈfjuː.əl/ˈfjuː.əlz] [n. C or U]
fuel/fuels [ˈfjuː.əl/ˈfjuː.əlz] [n. C or U]

paliwo

m5c5f1c2119f68c0a_1498203026625_0
fuelling [ˈfjuː.əlɪŋ] [n. U]
fuelling [ˈfjuː.əlɪŋ] [n. U]

tankowanie

m5c5f1c2119f68c0a_1498203095432_0
ground controller/ground controllers [GDN] [ɡraʊnd kənˈtrəʊ.lə/ɡraʊnd kənˈtrəʊ.ləz] [n.C]
ground controller/ground controllers [GDN] [ɡraʊnd kənˈtrəʊ.lə/ɡraʊnd kənˈtrəʊ.ləz] [n.C]

kontroler ruchu naziemnego

m5c5f1c2119f68c0a_1498203151584_0
Ground Movement Control [GMC] [ɡraʊnd ˈmuːv.mənt kənˈtrəʊ.l] [n. singular]
Ground Movement Control [GMC] [ɡraʊnd ˈmuːv.mənt kənˈtrəʊ.l] [n. singular]

służba kontroli ruchu naziemnego

m5c5f1c2119f68c0a_1498203230112_0
hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n.C]
hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n.C]

hangar

m5c5f1c2119f68c0a_1498205986222_0
International Civil Aviation Organization [ICAO] [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈsɪv.əl ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən] [proper name]
International Civil Aviation Organization [ICAO] [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈsɪv.əl ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən] [proper name]

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

m5c5f1c2119f68c0a_1498206050067_0
jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C]
jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C]

silnik odrzutowy

m5c5f1c2119f68c0a_1498206109100_0
loading [ˈləʊdɪŋ] [n.U]
loading [ˈləʊdɪŋ] [n.U]

załadunek

m5c5f1c2119f68c0a_1498206186240_0
low visibility [ləʊ ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n.U]
low visibility [ləʊ ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n.U]

ograniczona widzialność

m5c5f1c2119f68c0a_1498206382138_0
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]

pole manewrowe

m5c5f1c2119f68c0a_1498206443694_0
military aerodrome traffic zone/military aerodrome traffic zones [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊn/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊnz] [n.C]
military aerodrome traffic zone/military aerodrome traffic zones [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊn/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊnz] [n.C]

strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego

m5c5f1c2119f68c0a_1498206536769_0
military control zone /military control zones [ˈmɪl.ɪ.tər.i kənˈtrəʊl zəʊn/ˈmɪl.ɪ.tər.i kənˈtrəʊl zəʊnz] [n.C]
military control zone /military control zones [ˈmɪl.ɪ.tər.i kənˈtrəʊl zəʊn/ˈmɪl.ɪ.tər.i kənˈtrəʊl zəʊnz] [n.C]

strefa kontrolowana lotniska wojskowego

m5c5f1c2119f68c0a_1498206600710_0
military route/military routes [ˈmɪl.ɪ.tər.i ruːt/ˈmɪl.ɪ.tər.i ruːts] [n.C]
military route/military routes [ˈmɪl.ɪ.tər.i ruːt/ˈmɪl.ɪ.tər.i ruːts] [n.C]

trasa stała lotnictwa wojskowego

m5c5f1c2119f68c0a_1498207000360_0
military terminal control area/military terminal control areas [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.ə/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.əz] [n.C]
military terminal control area/military terminal control areas [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.ə/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.əz] [n.C]

rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotnisk wojskowych

m5c5f1c2119f68c0a_1498207071237_0
movement area/movement areas [ˈmuːv.mənt ˈeə.ri.ə/ˈmuːv.mənt ˈeə.ri.əz] [n.C]
movement area/movement areas [ˈmuːv.mənt ˈeə.ri.ə/ˈmuːv.mənt ˈeə.ri.əz] [n.C]

pole ruchu naziemnego

m5c5f1c2119f68c0a_1498207140266_0
nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n.C]
nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n.C]

dziób

m5c5f1c2119f68c0a_1498207241174_0
operating room/operating rooms [ˈɒp.ər.eɪtɪŋ ruːm/ˈɒp.ər.eɪtɪŋ ruːmz] [n.C]
operating room/operating rooms [ˈɒp.ər.eɪtɪŋ ruːm/ˈɒp.ər.eɪtɪŋ ruːmz] [n.C]

sala operacyjna

m5c5f1c2119f68c0a_1498207362598_0
over/overs [ˈəʊ.və/ˈəʊ.vəz] [n.C]
over/overs [ˈəʊ.və/ˈəʊ.vəz] [n.C]

odbiór

m5c5f1c2119f68c0a_1498209690251_0
parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n.U]
parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n.U]

parking

m5c5f1c2119f68c0a_1498209749262_0
petroleum product/petroleum products [pəˈtrəʊ.li.əm ˈprɒd.ʌkt/pəˈtrəʊ.li.əm ˈprɒd.ʌkts] [n.C]
petroleum product/petroleum products [pəˈtrəʊ.li.əm ˈprɒd.ʌkt/pəˈtrəʊ.li.əm ˈprɒd.ʌkts] [n.C]

substancja ropopochodna

m5c5f1c2119f68c0a_1498209928963_0
Polish Air Navigation Services Agency [PANSA] [ˈpɒl.ɪʃ eə ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs ˈeɪ.dʒən.si] [n.C]
Polish Air Navigation Services Agency [PANSA] [ˈpɒl.ɪʃ eə ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs ˈeɪ.dʒən.si] [n.C]

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

m5c5f1c2119f68c0a_1498210013956_0
preventive action/preventive actions [prɪˈven.tɪv ˈæk.ʃən/prɪˈven.tɪv ˈæk.ʃənz] [n.C]
preventive action/preventive actions [prɪˈven.tɪv ˈæk.ʃən/prɪˈven.tɪv ˈæk.ʃənz] [n.C]

działanie profilaktyczne

m5c5f1c2119f68c0a_1498210490667_0
prohibited area/prohibited areas [prəˈhɪb.ɪtɪd ˈeə.ri.ə/prəˈhɪb.ɪtɪd ˈeə.ri.əz] [n.C]
prohibited area/prohibited areas [prəˈhɪb.ɪtɪd ˈeə.ri.ə/prəˈhɪb.ɪtɪd ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa zakazana

m5c5f1c2119f68c0a_1498210576520_0
protection area/protection areas [prəˈtek.ʃən ˈeə.ri.ə/prəˈtek.ʃən ˈeə.ri.əz] [n.C]
protection area/protection areas [prəˈtek.ʃən ˈeə.ri.ə/prəˈtek.ʃən ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa ochronna

m5c5f1c2119f68c0a_1498210657168_0
pushback [ˈpʊʃ.bæk] [n.U]
pushback [ˈpʊʃ.bæk] [n.U]

wypychanie

m5c5f1c2119f68c0a_1498210726695_0
Rescue and Fire Fighting Service/Rescue and Fire Fighting Services [ˈres.kjuː ənd faɪə ˈfaɪ.tɪŋ ˈsɜː.vɪs/ˈres.kjuː ənd faɪə ˈfaɪ.tɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
Rescue and Fire Fighting Service/Rescue and Fire Fighting Services [ˈres.kjuː ənd faɪə ˈfaɪ.tɪŋ ˈsɜː.vɪs/ˈres.kjuː ənd faɪə ˈfaɪ.tɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

lotniskowa służba ratowniczo‑gaśnicza

m5c5f1c2119f68c0a_1498210794840_0
rescue operation/rescue operations [ˈres.kjuː ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ˈres.kjuː ˌɒp.ərˈeɪ.ʃənz] [n. C]
rescue operation/rescue operations [ˈres.kjuː ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ˈres.kjuː ˌɒp.ərˈeɪ.ʃənz] [n. C]

akcja ratunkowa

m5c5f1c2119f68c0a_1498211088963_0
restricted area/restricted areas [rɪˈstrɪk.tɪd ˈeə.ri.ə/rɪˈstrɪk.tɪd ˈeə.ri.əz] [n.C]
restricted area/restricted areas [rɪˈstrɪk.tɪd ˈeə.ri.ə/rɪˈstrɪk.tɪd ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa o ograniczonym ruchu lotnicznym

road/roads [rəʊd/rəʊdz] [n.C]
road/roads [rəʊd/rəʊdz] [n.C]

droga

runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n.C]
runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n.C]

droga startowa

signalling device/signalling devices [ˈsɪɡ.nəlɪŋ dɪˈvaɪs/ˈsɪɡ.nəlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n.C]
signalling device/signalling devices [ˈsɪɡ.nəlɪŋ dɪˈvaɪs/ˈsɪɡ.nəlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n.C]

urządzenie sygnalizacyjne

skin/skins [skɪn/skɪnz] [n.C]
skin/skins [skɪn/skɪnz] [n.C]

poszycie

snow removal [snəʊ rɪˈmuː.vəl] [n.U]
snow removal [snəʊ rɪˈmuː.vəl] [n.U]

odśnieżanie

take‑off clearance/take‑off clearances [teɪk‑ɒf ˈklɪə.rəns/teɪk‑ɒf ˈklɪə.rənsɪz] [n. C]
take‑off clearance/take‑off clearances [teɪk‑ɒf ˈklɪə.rəns/teɪk‑ɒf ˈklɪə.rənsɪz] [n. C]

zezwolenie na start

take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C]
take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C]

odlot

taxing [ˈtæk.sɪŋ] [n.U]
taxing [ˈtæk.sɪŋ] [n.U]

kołowanie

temporary reserved area /temporary reserved areas [ˈtem.pər.ər.i rɪˈzɜːvd ˈeə.ri.ə/ˈtem.pər.ər.i rɪˈzɜːvd ˈeə.ri.əz] [n.C]
temporary reserved area /temporary reserved areas [ˈtem.pər.ər.i rɪˈzɜːvd ˈeə.ri.ə/ˈtem.pər.ər.i rɪˈzɜːvd ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa czasowo rezerwowana

temporary segregated area /temporary segregated areas [ˈtem.pər.ər.i ˈseɡ.rɪ.ɡeɪ.tɪd ˈeə.ri.ə/ˈtem.pər.ər.i ˈseɡ.rɪ.ɡeɪ.tɪd ˈeə.ri.əz] [n.C]
temporary segregated area /temporary segregated areas [ˈtem.pər.ər.i ˈseɡ.rɪ.ɡeɪ.tɪd ˈeə.ri.ə/ˈtem.pər.ər.i ˈseɡ.rɪ.ɡeɪ.tɪd ˈeə.ri.əz] [n.C]

strefa czasowo wydzielona

terminal/terminals [ˈtɜː.mɪ.nəl/ˈtɜː.mɪ.nəlz] [n.C]
terminal/terminals [ˈtɜː.mɪ.nəl/ˈtɜː.mɪ.nəlz] [n.C]

terminal

terminal control area/terminal control areas [ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.ə/ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.əz] [n.C]
terminal control area/terminal control areas [ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.ə/ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.əz] [n.C]

rejon kontrolowany lotniska

tower/towers [taʊə/taʊəz] [n.C]
tower/towers [taʊə/taʊəz] [n.C]

wieża

towing ['təʊɪŋ] [n.U]
towing ['təʊɪŋ] [n.U]

holowanie

TSA or TRA Feeding Route [tiː‑ɛs‑eɪ ɔː tiː‑ɑːr‑eɪ ˈfiːdɪŋ ruːt/tiː‑ɛs‑eɪ ɔː tiː‑ɑːr‑eɪ ˈfiːdɪŋ ruːts] [n.C]
TSA or TRA Feeding Route [tiː‑ɛs‑eɪ ɔː tiː‑ɑːr‑eɪ ˈfiːdɪŋ ruːt/tiː‑ɛs‑eɪ ɔː tiː‑ɑːr‑eɪ ˈfiːdɪŋ ruːts] [n.C]

trasa lotnicza pozwalająca na przelot między TSA lub TRA i lot do nich

unloading [ʌnˈləʊdɪŋ] [n.U]
unloading [ʌnˈləʊdɪŋ] [n.U]

wyładunek