Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVc0GC9qoaM3O1

E-resource INLAND WATERWAY TRANSPORT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

MARINE POWER PLANT

1. Film in the standard version.

R14W3JtIH4TBh1
The film shows a job interview for a post in the marine power plant crew. Film przedstawia rozmowę o pracę w służbie maszynowej statku.

2. Film with subtitles.

m95e5dc9c893af74c_1497373101641_0
R7EInSjvuzcbG1
The film shows a job interview for a post in the marine power plant crew. Film przedstawia rozmowę o pracę w służbie maszynowej statku.
m95e5dc9c893af74c_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m95e5dc9c893af74c_1497350678958_0
RTL851De7jtwh1
The film shows a job interview for a post in the marine power plant crew. Film przedstawia rozmowę o pracę w służbie maszynowej statku.
m95e5dc9c893af74c_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m95e5dc9c893af74c_1497373163121_0
RptGsuoCXEorJ1
The film shows a job interview for a post in the marine power plant crew. Film przedstawia rozmowę o pracę w służbie maszynowej statku.
m95e5dc9c893af74c_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RkFAgut5lZpki1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
RSrSqdBg9Wmwu1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
RimnIyWYsmcPI1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1497275655300_0

AUXILIARY ENERGY SYSTEMS

RHGWEYy71Hgn81
The animation shows auxiliary energy systems and marine power plant installations. Animacja przedstawia pomocnicze zespoły energetyczne oraz instalacje siłowni okrętowych.
classicmobile
Exercise 4
R90viidNHNsNU1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
R1DRn5gFom8271
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
RwMQPKviLxVao1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1497275861398_0

Marine power plant classification

The hypertext is an excerpt from a radio interview. The reporter is interviewing a ship captain.

Hipertekst przedstawia fragment wywiadu w radio. Dziennikarz prowadzi rozmowę z kapitanem statku.

m95e5dc9c893af74c_1534850852187_0

Reporter: Welcome back. Today we're hosting captain Adam Nowak. Before the break we were talking about auxiliary energy systems. I'd like to ask you about the classification of marine power plants. How do we group them?

Captain: There are many grouping criteria. The first classification is based on the type of fuel used. Conventional power plantsm95e5dc9c893af74c_1497279637332_0Conventional power plants use dieselm95e5dc9c893af74c_1497279718401_0diesel or heavy fuelm95e5dc9c893af74c_1497279733582_0heavy fuel, while nuclear power plantsm95e5dc9c893af74c_1497279738479_0nuclear power plants produce steam. The next classification is based on the working agent.

Reporter: Could you tell us more about it?

Captain: Of course. Steamm95e5dc9c893af74c_1497279743621_0Steam is the working agent in steam power plantsm95e5dc9c893af74c_1498481495468_0steam power plants, while in combustion power plantsm95e5dc9c893af74c_1497279767416_0combustion power plants, the working agent is burned. There are also combined power plantsm95e5dc9c893af74c_1538037484939_0combined power plants, with both steam and exhaust gasesm95e5dc9c893af74c_1497279748379_0exhaust gases used as working agents.

Reporter: Sounds interesting.

Captain: And it's just the beginning! The next group is a large one. As regards engine types, there are power plants with ***combustion piston engines,***m95e5dc9c893af74c_1497279762480_0***combustion piston engines,*** combustion turbines, steam turbines, turbo‑jet engines and combined power plants.

m95e5dc9c893af74c_1497279762480_0m95e5dc9c893af74c_1497279762480_0Reporter: This does seem like a rather large group.

Captain: Indeed. There are two smaller groups left.

Reporter: I'm sure our listeners can't wait to hear about them.

Captain: When it comes to the method of transmitting energy to propellersm95e5dc9c893af74c_1497279753543_0propellers, there's a geared drive propulsion system and a direct drive propulsion system. The last classification is based on the number of propellers. There are multi‑shaft and single‑shaft plants.

Reporter: You're an expert in your field.

Captain: Thank you.

Reporter: Let's move on to our next topic.

classicmobile
Exercise 7
R1WyKsk955JtP1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1497279637332_0
m95e5dc9c893af74c_1497279718401_0
m95e5dc9c893af74c_1497279733582_0
m95e5dc9c893af74c_1497279738479_0
m95e5dc9c893af74c_1497279743621_0
m95e5dc9c893af74c_1497279748379_0
m95e5dc9c893af74c_1497279753543_0
m95e5dc9c893af74c_1497279762480_0
m95e5dc9c893af74c_1497279767416_0
m95e5dc9c893af74c_1498481495468_0
m95e5dc9c893af74c_1538037484939_0
m95e5dc9c893af74c_1497304185623_0

MARINE BOILERS

R1Jh1dgu2VxJx1
The recording is a monologue of a sailor working in an inland waterway navigation museum. The sailor discusses marine boilers. Nagranie przedstawia fragment wypowiedzi marynarza pracującego w muzeum żeglugi śródlądowej. Marynarz opowiada o kotłach okrętowych.
classicmobile
Exercise 8
R1cItJgMDPU2s1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
Rv05vOZbfgUnZ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
R14QADolFrdgH1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m95e5dc9c893af74c_1498417118468_0

INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE

RR2N8ziMroz1W1
The document is an excerpt from the Regulation on the implementation of the International Safety Management Code within the Community and repealing Council Regulation (EC) No 3051/95.
RpeUiFWAMUuvz1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m95e5dc9c893af74c_1497304846190_0

Gallery

m95e5dc9c893af74c_1497587668988_0

SCRABBLE AND TYPOS

R15ZLGVfwoPbm11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RHj40BYbO0niW11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m95e5dc9c893af74c_1497304851566_0

Dictionary

air conditioning system/air conditioning system [eə kənˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˈsɪs.təm/eə kənˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˈsɪs.təmz] [n. C]
air conditioning system/air conditioning system [eə kənˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˈsɪs.təm/eə kənˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˈsɪs.təmz] [n. C]

urządzenie klimatyzacyjne

m95e5dc9c893af74c_1497335096649_0
anti‑radiation shield/ anti‑radiation shields [ˈæn.ti‑ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən ʃiːld/ˈæn.ti‑ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən ʃiːldz] [n. C]
anti‑radiation shield/ anti‑radiation shields [ˈæn.ti‑ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən ʃiːld/ˈæn.ti‑ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən ʃiːldz] [n. C]

osłona pochłaniająca promieniowanie

auxiliary boiler/auxiliary boilers [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri ˈbɔɪ.lə/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri ˈbɔɪ.ləz] [n. C]
auxiliary boiler/auxiliary boilers [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri ˈbɔɪ.lə/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri ˈbɔɪ.ləz] [n. C]

kocioł pomocniczy

m95e5dc9c893af74c_1497335101839_0
auxiliary machine /auxiliary machines [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri məˈʃiːn/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri məˈʃiːnz] [n. C]
auxiliary machine /auxiliary machines [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri məˈʃiːn/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri məˈʃiːnz] [n. C]

maszyna pomocnicza

m95e5dc9c893af74c_1497335091175_0
auxiliary [secondary] system [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri [ˈsek.ən.dri] ˈsɪs.təm/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri [ˈsek.ən.dri] ˈsɪs.təmz] [n. C]
auxiliary [secondary] system [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri [ˈsek.ən.dri] ˈsɪs.təm/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri [ˈsek.ən.dri] ˈsɪs.təmz] [n. C]

układ pomocniczy

m95e5dc9c893af74c_1497336395332_0
bilge water treatment system /bilge water treatment systems [bɪldʒ ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt ˈsɪs.təm/ bɪldʒ ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt ˈsɪs.təmz] [n. C]
bilge water treatment system /bilge water treatment systems [bɪldʒ ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt ˈsɪs.təm/ bɪldʒ ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt ˈsɪs.təmz] [n. C]

oczyszczalnia wody zęzowej

m95e5dc9c893af74c_1497336402048_0
cargo ship/cargo ships [ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp/ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪps] [n. C]
cargo ship/cargo ships [ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp/ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪps] [n. C]

statek towarowy

m95e5dc9c893af74c_1497336417468_0
charter [ˈtʃɑː.tə] [v.]
charter [ˈtʃɑː.tə] [v.]

czarterować

m95e5dc9c893af74c_1497336426296_0
circulating pump/ circulating pumps [ˈsɜː.kjə.leɪtɪŋ pʌmp/ˈsɜː.kjə.leɪtɪŋ pʌmps] [n. C]
circulating pump/ circulating pumps [ˈsɜː.kjə.leɪtɪŋ pʌmp/ˈsɜː.kjə.leɪtɪŋ pʌmps] [n. C]

pompa obiegowa

m95e5dc9c893af74c_1497336435646_0
cold room/cold rooms [kəʊld ruːm/kəʊld ruːmz] [n. C]
cold room/cold rooms [kəʊld ruːm/kəʊld ruːmz] [n. C]

chłodnia

m95e5dc9c893af74c_1497951440522_0
combined boiler /combined boilers [kəmˈbaɪnd ˈbɔɪ.lə/kəmˈbaɪnd ˈbɔɪ.ləz] [n. C]
combined boiler /combined boilers [kəmˈbaɪnd ˈbɔɪ.lə/kəmˈbaɪnd ˈbɔɪ.ləz] [n. C]

kocioł o opalaniu kombinowanym

m95e5dc9c893af74c_1498200392889_0
combined power plant /combined power plants [kəmˈbaɪnd paʊə plɑːnt/kəmˈbaɪnd paʊə plɑːnts] [n. C]
combined power plant /combined power plants [kəmˈbaɪnd paʊə plɑːnt/kəmˈbaɪnd paʊə plɑːnts] [n. C]

siłowania kombinowana

m95e5dc9c893af74c_1498200534880_0
combustion engine/combustion engines [kəmˈbʌs.tʃən ˈen.dʒɪn/kəmˈbʌs.tʃən ˈen.dʒɪnz] [n. C]
combustion engine/combustion engines [kəmˈbʌs.tʃən ˈen.dʒɪn/kəmˈbʌs.tʃən ˈen.dʒɪnz] [n. C]

silnik spalinowy

m95e5dc9c893af74c_1498200615979_0
combustion piston engine/combustion piston engines [kəmˈbʌs.tʃən ˈpɪs.tən ˈen.dʒɪn/kəmˈbʌs.tʃən ˈpɪs.tən ˈen.dʒɪnz] [n. C]
combustion piston engine/combustion piston engines [kəmˈbʌs.tʃən ˈpɪs.tən ˈen.dʒɪn/kəmˈbʌs.tʃən ˈpɪs.tən ˈen.dʒɪnz] [n. C]

tłokowy silnik spalinowy

m95e5dc9c893af74c_1498200694347_0
combustion power plant /combustion power plants [kəmˈbʌs.tʃən paʊə plɑːnt/kəmˈbʌs.tʃən paʊə plɑːnts] [n. C]
combustion power plant /combustion power plants [kəmˈbʌs.tʃən paʊə plɑːnt/kəmˈbʌs.tʃən paʊə plɑːnts] [n. C]

siłownia spalinowa

m95e5dc9c893af74c_1498200790392_0
company/companies [ˈkʌm.pə.ni/ˈkʌm.pə.niz] [n. C]
company/companies [ˈkʌm.pə.ni/ˈkʌm.pə.niz] [n. C]

armator

m95e5dc9c893af74c_1498200850227_0
compressor/compressors [kəmˈpres.ə/kəmˈpres.əz] [n. C]
compressor/compressors [kəmˈpres.ə/kəmˈpres.əz] [n. C]

sprężarka

m95e5dc9c893af74c_1498200941146_0
condenser/condensers [kənˈden.sə/kənˈden.səz] [n. C]
condenser/condensers [kənˈden.sə/kənˈden.səz] [n. C]

skraplacz

m95e5dc9c893af74c_1498201014271_0
conventional power plant/conventional power plants [kənˈven.ʃən.əl paʊə plɑːnt/kənˈven.ʃən.əl paʊə plɑːnts] [n. C]
conventional power plant/conventional power plants [kənˈven.ʃən.əl paʊə plɑːnt/kənˈven.ʃən.əl paʊə plɑːnts] [n. C]

siłownia konwencjonalna

m95e5dc9c893af74c_1498201078358_0
crane/cranes [kreɪn/kreɪnz] [n. C]
crane/cranes [kreɪn/kreɪnz] [n. C]

dźwig

m95e5dc9c893af74c_1498201193546_0
crew/crews [kruː/kruːz] [n. C]
crew/crews [kruː/kruːz] [n. C]

załoga

m95e5dc9c893af74c_1498201269495_0
diesel fuel /diesel fuels [ˈdiː.zəl ˈfjuː.əl/ˈdiː.zəl ˈfjuː.əlz] [n. C or U]
diesel fuel /diesel fuels [ˈdiː.zəl ˈfjuː.əl/ˈdiː.zəl ˈfjuː.əlz] [n. C or U]

olej napędowy

m95e5dc9c893af74c_1498201341977_0
direct drive propulsion system/direct drive propulsion systems [daɪˈrekt draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/daɪˈrekt draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C]
direct drive propulsion system/direct drive propulsion systems [daɪˈrekt draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/daɪˈrekt draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C]

napęd główny bezpośredni

m95e5dc9c893af74c_1498201410061_0
domestic voyage/domestic voyages [dəˈmes.tɪk ˈvɔɪ.ɪdʒ/dəˈmes.tɪk ˈvɔɪ.ɪdʒɪz] [n. C]
domestic voyage/domestic voyages [dəˈmes.tɪk ˈvɔɪ.ɪdʒ/dəˈmes.tɪk ˈvɔɪ.ɪdʒɪz] [n. C]

rejs krajowy

m95e5dc9c893af74c_1498201527177_0
drive system/drive systems [draɪv ˈsɪs.təm/draɪv ˈsɪs.təmz] [n. C]
drive system/drive systems [draɪv ˈsɪs.təm/draɪv ˈsɪs.təmz] [n. C]

uklad napędowy

m95e5dc9c893af74c_1498201595904_0
evaporator /evaporators [ɪˈvapəreɪtə/ɪˈvapəreɪtəz] [n. C]
evaporator /evaporators [ɪˈvapəreɪtə/ɪˈvapəreɪtəz] [n. C]

wyparownik wody słodkiej

m95e5dc9c893af74c_1498201684168_0
exhaust gases [ɪɡˈzɔːst ɡæsɪz] [n. plural]
exhaust gases [ɪɡˈzɔːst ɡæsɪz] [n. plural]

spaliny

m95e5dc9c893af74c_1498201747556_0
exhaust pipe/exhaust pipes [ɪɡˈzɔːst paɪp/ɪɡˈzɔːst paɪps] [n. C]
exhaust pipe/exhaust pipes [ɪɡˈzɔːst paɪp/ɪɡˈzɔːst paɪps] [n. C]

przewód wydechowy

m95e5dc9c893af74c_1498201813446_0
geared drive propulsion system/geared drive propulsion systems [ɡɪəd draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/ɡɪəd draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C]
geared drive propulsion system/geared drive propulsion systems [ɡɪəd draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/ɡɪəd draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C]

napęd główny pośredni

m95e5dc9c893af74c_1498201818702_0
halt [hɒlt] [n. U]
halt [hɒlt] [n. U]

postój

m95e5dc9c893af74c_1498202010448_0
heating steam [ˈhiː.tɪŋ stiːm] [n. C]
heating steam [ˈhiː.tɪŋ stiːm] [n. C]

para grzewcza

m95e5dc9c893af74c_1498202174480_0
heavy fuel /heavy fuels [ˈhev.i ˈfjuː.əl/ˈhev.i ˈfjuː.əlz] [n. C or U]
heavy fuel /heavy fuels [ˈhev.i ˈfjuː.əl/ˈhev.i ˈfjuː.əlz] [n. C or U]

olej ciężki

m95e5dc9c893af74c_1498202235942_0
high‑speed craft/high‑speed crafts [haɪ‑spiːd krɑːft/haɪ‑spiːd krɑːfts] [n. C]
high‑speed craft/high‑speed crafts [haɪ‑spiːd krɑːft/haɪ‑spiːd krɑːfts] [n. C]

jednostka szybka

m95e5dc9c893af74c_1498202331235_0
hoist/hoists [hɔɪst/hɔɪsts] [n. C]
hoist/hoists [hɔɪst/hɔɪsts] [n. C]

dźwignica

m95e5dc9c893af74c_1498202432362_0
international voyage/international voyages [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈvɔɪ.ɪdʒ/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈvɔɪ.ɪdʒɪz] [n. C]
international voyage/international voyages [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈvɔɪ.ɪdʒ/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈvɔɪ.ɪdʒɪz] [n. C]

rejs międzyrodowy

m95e5dc9c893af74c_1498202568651_0
liquid fuel fired boiler/liquid fuel fired boilers [ˈlɪk.wɪd ˈfjuː.əl faɪə ˈbɔɪ.lə/ˈlɪk.wɪd ˈfjuː.əl faɪə ˈbɔɪ.ləz] [n. C]
liquid fuel fired boiler/liquid fuel fired boilers [ˈlɪk.wɪd ˈfjuː.əl faɪə ˈbɔɪ.lə/ˈlɪk.wɪd ˈfjuː.əl faɪə ˈbɔɪ.ləz] [n. C]

kocioł opalany

m95e5dc9c893af74c_1498202635073_0
main drive/main drives [meɪn draɪv/meɪn draɪvz] [n. C]
main drive/main drives [meɪn draɪv/meɪn draɪvz] [n. C]

napęd główny

m95e5dc9c893af74c_1498202697265_0
marine boiler/marine boilers [məˈriːn ˈbɔɪ.lə/məˈriːn ˈbɔɪ.ləz] [n. C]
marine boiler/marine boilers [məˈriːn ˈbɔɪ.lə/məˈriːn ˈbɔɪ.ləz] [n. C]

kocioł okrętowy

m95e5dc9c893af74c_1498202760465_0
marine power plant/marine power plants [məˈriːn paʊə plɑːnt/məˈriːn paʊə plɑːnts] [n. C]
marine power plant/marine power plants [məˈriːn paʊə plɑːnt/məˈriːn paʊə plɑːnts] [n. C]

siłownia statku

m95e5dc9c893af74c_1498202833122_0
medium speed engine/medium speed engines [ˈmiː.di.əm spiːd ˈen.dʒɪn/sləʊ spiːd ˈen.dʒɪnz] [n. C]
medium speed engine/medium speed engines [ˈmiː.di.əm spiːd ˈen.dʒɪn/sləʊ spiːd ˈen.dʒɪnz] [n. C]

silnik średnioobrotowy

m95e5dc9c893af74c_1498202891013_0
nuclear power plant/nuclear power plants [ˈnjuː.klɪə paʊə plɑːnt/ˈnjuː.klɪə paʊə plɑːnts] [n. C]
nuclear power plant/nuclear power plants [ˈnjuː.klɪə paʊə plɑːnt/ˈnjuː.klɪə paʊə plɑːnts] [n. C]

siłownia jądrowa

m95e5dc9c893af74c_1498202955129_0
nuclear reactor/nuclear reactors [ˈnjuː.klɪə riˈæk.tə/ˈnjuː.klɪə riˈæk.təz] [n. C]
nuclear reactor/nuclear reactors [ˈnjuː.klɪə riˈæk.tə/ˈnjuː.klɪə riˈæk.təz] [n. C]

reaktor jądrowy

m95e5dc9c893af74c_1498203026625_0
oil burner/oil burners [ɔɪl ˈbɜː.nə/ɔɪl ˈbɜː.nəz] [n. C]
oil burner/oil burners [ɔɪl ˈbɜː.nə/ɔɪl ˈbɜː.nəz] [n. C]

palnik olejowy

m95e5dc9c893af74c_1498203095432_0
passenger ship /passenger ships [ˈpæs.ən.dʒə ʃɪp/ˈpæs.ən.dʒə ʃɪps] [n. C]
passenger ship /passenger ships [ˈpæs.ən.dʒə ʃɪp/ˈpæs.ən.dʒə ʃɪps] [n. C]

statek pasażerski

m95e5dc9c893af74c_1498203151584_0
passenger/passengers [ˈpæs.ən.dʒə/ˈpæs.ən.dʒəz] [n. C]
passenger/passengers [ˈpæs.ən.dʒə/ˈpæs.ən.dʒəz] [n. C]

pasażer

m95e5dc9c893af74c_1498203230112_0
port/ports [pɔːt/pɔːts] [n. C]
port/ports [pɔːt/pɔːts] [n. C]

port

m95e5dc9c893af74c_1498205986222_0
power generator/power generators [paʊə ˈdʒen.ər.eɪ.tə/paʊə ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C]
power generator/power generators [paʊə ˈdʒen.ər.eɪ.tə/paʊə ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C]

elektrownia okrętowa, elektrownia statku

m95e5dc9c893af74c_1498206050067_0
propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n. C]
propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n. C]

pędnik

m95e5dc9c893af74c_1498206109100_0
pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n. C]
pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n. C]

pompa

m95e5dc9c893af74c_1498206186240_0
radiator/radiators [ˈreɪ.di.eɪ.tə/ˈreɪ.di.eɪ.təz] [n. C]
radiator/radiators [ˈreɪ.di.eɪ.tə/ˈreɪ.di.eɪ.təz] [n. C]

chłodnica

m95e5dc9c893af74c_1498206382138_0
reduction gear/reduction gears [rɪˈdʌk.ʃən ɡɪə/rɪˈdʌk.ʃən ɡɪəz] [n. C]
reduction gear/reduction gears [rɪˈdʌk.ʃən ɡɪə/rɪˈdʌk.ʃən ɡɪəz] [n. C]

przekładnia redukcyjna prędkości

m95e5dc9c893af74c_1498206443694_0
regular shipping service [ˈreɡ.jə.lə ˈʃɪp.ɪŋ ˈsɜː.vɪs] [n. U]
regular shipping service [ˈreɡ.jə.lə ˈʃɪp.ɪŋ ˈsɜː.vɪs] [n. U]

żegluga regularna

m95e5dc9c893af74c_1498206536769_0
separator/separators [ˈsɛpəreɪtə/ˈsɛpəreɪtəz] [n. C]
separator/separators [ˈsɛpəreɪtə/ˈsɛpəreɪtəz] [n. C]

separator

m95e5dc9c893af74c_1498206600710_0
slow speed engine/slow speed engines [sləʊ spiːd ˈen.dʒɪn/sləʊ spiːd ˈen.dʒɪnz] [n. C]
slow speed engine/slow speed engines [sləʊ spiːd ˈen.dʒɪn/sləʊ spiːd ˈen.dʒɪnz] [n. C]

silnik wolnoobrotowy

m95e5dc9c893af74c_1498207000360_0
steam [stiːm] [n. U]
steam [stiːm] [n. U]

para wodna

m95e5dc9c893af74c_1498207071237_0
steam boiler/steam boilers [stiːm ˈbɔɪ.lə/stiːm ˈbɔɪ.ləz] [n. C]
steam boiler/steam boilers [stiːm ˈbɔɪ.lə/stiːm ˈbɔɪ.ləz] [n. C]

kocioł parowy

m95e5dc9c893af74c_1498207140266_0
steam generator/steam generators [stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.tə/stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C]
steam generator/steam generators [stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.tə/stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C]

wytwornica pary

m95e5dc9c893af74c_1498207241174_0
steam power plant /steam power plants [stiːm paʊə plɑːnt/stiːm paʊə plɑːnts] [n. C]
steam power plant /steam power plants [stiːm paʊə plɑːnt/stiːm paʊə plɑːnts] [n. C]

siłownia parowa

m95e5dc9c893af74c_1498207362598_0
steam turbine/steam turbines [stiːm ˈtɜː.baɪn/stiːm ˈtɜː.baɪnz] [n. C]
steam turbine/steam turbines [stiːm ˈtɜː.baɪn/stiːm ˈtɜː.baɪnz] [n. C]

turbina parowa

m95e5dc9c893af74c_1498209690251_0
steering gear/steering gears [stɪə ɡɪə/stɪə ɡɪəz] [n. C]
steering gear/steering gears [stɪə ɡɪə/stɪə ɡɪəz] [n. C]

maszyna sterowa

m95e5dc9c893af74c_1498209749262_0
sub‑assembly sub‑assemblies [sʌb‑əˈsem.bli/sʌb‑əˈsem.bliz] [n. C]
sub‑assembly sub‑assemblies [sʌb‑əˈsem.bli/sʌb‑əˈsem.bliz] [n. C]

podzespół

m95e5dc9c893af74c_1498209928963_0
submersible craft /submersible crafts [səbˈmɜː.sə.bəl krɑːft/səbˈmɜː.sə.bəl krɑːfts] [n. C]
submersible craft /submersible crafts [səbˈmɜː.sə.bəl krɑːft/səbˈmɜː.sə.bəl krɑːfts] [n. C]

jednostka zanurzalna

m95e5dc9c893af74c_1498210013956_0
supply pump/supply pumps [səˈplaɪ pʌmp/səˈplaɪ pʌmps] [n. C]
supply pump/supply pumps [səˈplaɪ pʌmp/səˈplaɪ pʌmps] [n. C]

pompa zasilająca

m95e5dc9c893af74c_1498210490667_0
thrust bearing /thrust bearings [θrʌst ˈbeə.rɪŋ/θrʌst ˈbeə.rɪŋz] [n. C]
thrust bearing /thrust bearings [θrʌst ˈbeə.rɪŋ/θrʌst ˈbeə.rɪŋz] [n. C]

łożysko oporowe

m95e5dc9c893af74c_1498210576520_0
waste gas/waste gases [weɪst ɡæs/weɪst ɡæsɪz] [n. C or U]
waste gas/waste gases [weɪst ɡæs/weɪst ɡæsɪz] [n. C or U]

gaz odlotowy

m95e5dc9c893af74c_1498210657168_0
waste heat boiler/waste heat boilers [weɪst hiːt ˈbɔɪ.lə/weɪst hiːt ˈbɔɪ.ləz] [n. C]
waste heat boiler/waste heat boilers [weɪst hiːt ˈbɔɪ.lə/weɪst hiːt ˈbɔɪ.ləz] [n. C]

kocioł utylizacyjny

m95e5dc9c893af74c_1498210726695_0
water circulation [ˈwɔː.tə ˌsɜː.kjəˈleɪ.ʃən] [n. U]
water circulation [ˈwɔː.tə ˌsɜː.kjəˈleɪ.ʃən] [n. U]

cyrkulacja wody

m95e5dc9c893af74c_1498210794840_0
waterproof [ˈwɔː.tə.pruːf] [adj.]
waterproof [ˈwɔː.tə.pruːf] [adj.]

wodoszczelny

m95e5dc9c893af74c_1498211088963_0
winch winches [wɪntʃ/wɪntʃɪz] [n. C]
winch winches [wɪntʃ/wɪntʃɪz] [n. C]

wciągarka pokładowa