Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
A
Ćwiczenie 1

Jaś gra w tenisa, na urodziny chciałby dostać piłkę i rakietę. Ile razem musi zapłacić mama Jasia, żeby kupić mu prezent?

R15WYbIuu1EhO1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Jest 8 maja 2013 roku. Za 13 dni uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę. Którego dnia rozpocznie się zielona szkoła?

RbLyKjjvbtnvx1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Składniki, suma
Definicja: Składniki, suma

Liczby występujące w dodawaniu mają swoje nazwy:

RCjHexnbYBTrF1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Z podanych liczb 2, 13, 8, 11, 5, 9, 4, 0, 6, 15, 12, 10, 7, 14, 20

 1. wybierz dwie, aby ich suma wynosiła 20

 2. wybierz trzy, aby ich suma wynosiła 20

 3. wybierz cztery, aby ich suma wynosiła 20

A
Ćwiczenie 4
RMQOoZX9vXNnA1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Jeżeli jeden ze składników jest równy zero, to suma jest równa drugiemu składnikowi.

5 + 0 = 5
0 + 67 = 67

Zastanówmy się, czy ważna jest kolejność, w jakiej dodajemy liczby.

R2M2oyh3CJDbm1
Animacja
Przemienność dodawania
Własność: Przemienność dodawania

W dodawaniu można zmieniać kolejność składników, a suma nie ulegnie zmianie. Mówimy, że dodawanie jest przemienne.

2 + 3 = 3 + 2

Jak dodajemy kilka liczb?

R1IMwdoa4Yvj11
Animacja
Łączność dodawania
Własność: Łączność dodawania

Wykonując dodawanie kilku liczb, można dowolnie łączyć po dwa sąsiadujące składniki, a suma nie ulegnie zmianie.
Mówimy, że dodawanie jest łączne.

(3 + 2) + 8 = 3 + (2 + 8)

Dodając większą liczbę składników, często stosujemy przemienność i łączność dodawania.

16 + 5 + 4 + 7 + 25 =16+4+5+25+7=
20 + 30 + 7 = 57
A
Ćwiczenie 5

Oblicz. Wykorzystaj to, że dodawanie jest łączne i przemienne.

 1. 13+9+7

 2. 28+15+2+25

 3. 11 +4 +36 +29

Zobaczmy różne sposoby wykonywania dodawania pamięciowego liczb 48 i 36.

 • Sposób 1

Najpierw dziesiątki dodajemy do dziesiątek, a następnie jedności dodajemy do jedności.

48+36=70+14=84
RKlOzkWJsYEa21
Animacja
 • Sposób 2

Z drugiego składnika zabieramy odpowiednią liczbę, tak aby uzupełnić pierwszy składnik do pełnych dziesiątek.

48+36=50+34=84
Rf9Rr5TanCdQa1
Animacja
 • Sposób 3

Z drugiego składnika zabieramy dziesiątki i dodajemy je do pierwszego składnika.

48+36=78+6=84
RCpWxU9v4Lgom1
Animacja

Możemy także zastosować „dywanik 100 liczb”.

W tabeli znajdujemy pierwszy składnik sumy. Następnie z każdą pełną dziesiątką drugiego składnika przechodzimy o jeden wiersz niżej. Jedności dodajemy, posuwając się w prawo. Jeśli zabraknie elementów w wierszu, zaczynamy kolejny wiersz.

ReJYyhRuCD84y1
Animacja
A
Ćwiczenie 6

Oblicz sumy podanych liczb. Każdą z sum oblicz dwoma metodami.

 1. 1926

 2. 3857

A
Ćwiczenie 7
R8VonsLhxCdUH1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 8

Oblicz jak najprostszym sposobem.

 1. 23+18+22+27 

 2. 26+15+24+35

 3. 12+39+11+27+8

 4. 30+17+40+13

B
Ćwiczenie 9

Zapisz liczbę 100 w postaci sumy

 1. trzech liczb dwucyfrowych

 2. czterech liczb dwucyfrowych

 3. pięciu liczb dwucyfrowych

C
Ćwiczenie 10
R4RehACBbrOIl1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 11

Oblicz.

 1. 25+37

 2. 33+64

 3. 58+29

A
Ćwiczenie 12

Oblicz

 1. sumę trzech liczb 17 + 34 + 43

 2. sumę czterech liczb 26 + 31 + 14 + 19

A
Ćwiczenie 13
RxDAmGJvwkxA51
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 14
RpkPXvTgEOZHY1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 15
RhsPZx6yw2buU1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.