Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Jaś gra w tenisa, na urodziny chciałby dostać piłkę i rakietę. Ile razem musi zapłacić mama Jasia, żeby kupić mu prezent?

Ćwiczenie 2

Jest 8 maja 2013 roku. Za 13 dni uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę. Którego dnia rozpocznie się zielona szkoła?

Definicja: Składniki, suma

Liczby występujące w dodawaniu mają swoje nazwy:

Ćwiczenie 3

Z podanych liczb 2, 13, 8, 11, 5, 9, 4, 0, 6, 15, 12, 10, 7, 14, 20

 1. wybierz dwie, aby ich suma wynosiła 20

 2. wybierz trzy, aby ich suma wynosiła 20

 3. wybierz cztery, aby ich suma wynosiła 20

Ćwiczenie 4
Wskazówka

Jeżeli jeden ze składników jest równy zero, to suma jest równa drugiemu składnikowi.

5 + 0 = 5
0 + 67 = 67

Zastanówmy się, czy ważna jest kolejność, w jakiej dodajemy liczby.

Animacja
editor.block.RuleProperty: Przemienność dodawania

W dodawaniu można zmieniać kolejność składników, a suma nie ulegnie zmianie. Mówimy, że dodawanie jest przemienne.

2 + 3 = 3 + 2

Jak dodajemy kilka liczb?

Animacja
editor.block.RuleProperty: Łączność dodawania

Wykonując dodawanie kilku liczb, można dowolnie łączyć po dwa sąsiadujące składniki, a suma nie ulegnie zmianie.
Mówimy, że dodawanie jest łączne.

(3 + 2) + 8 = 3 + (2 + 8)

Dodając większą liczbę składników, często stosujemy przemienność i łączność dodawania.

16 + 5 + 4 + 7 + 25 =16+4+5+25+7=
20 + 30 + 7 = 57
Ćwiczenie 5

Oblicz. Wykorzystaj to, że dodawanie jest łączne i przemienne.

 1. 13+9+7

 2. 28+15+2+25

 3. 11 +4 +36 +29

Zobaczmy różne sposoby wykonywania dodawania pamięciowego liczb 48 i 36.

 • Sposób 1

Najpierw dziesiątki dodajemy do dziesiątek, a następnie jedności dodajemy do jedności.

48+36=70+14=84
Animacja
 • Sposób 2

Z drugiego składnika zabieramy odpowiednią liczbę, tak aby uzupełnić pierwszy składnik do pełnych dziesiątek.

48+36=50+34=84
Animacja
 • Sposób 3

Z drugiego składnika zabieramy dziesiątki i dodajemy je do pierwszego składnika.

48+36=78+6=84
Animacja

Możemy także zastosować „dywanik 100 liczb”.

W tabeli znajdujemy pierwszy składnik sumy. Następnie z każdą pełną dziesiątką drugiego składnika przechodzimy o jeden wiersz niżej. Jedności dodajemy, posuwając się w prawo. Jeśli zabraknie elementów w wierszu, zaczynamy kolejny wiersz.

Animacja
Ćwiczenie 6

Oblicz sumy podanych liczb. Każdą z sum oblicz dwoma metodami.

 1. 1926

 2. 3857

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Oblicz jak najprostszym sposobem.

 1. 23+18+22+27 

 2. 26+15+24+35

 3. 12+39+11+27+8

 4. 30+17+40+13

Ćwiczenie 9

Zapisz liczbę 100 w postaci sumy

 1. trzech liczb dwucyfrowych

 2. czterech liczb dwucyfrowych

 3. pięciu liczb dwucyfrowych

Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Oblicz.

 1. 25+37

 2. 33+64

 3. 58+29

Ćwiczenie 12

Oblicz

 1. sumę trzech liczb 17 + 34 + 43

 2. sumę czterech liczb 26 + 31 + 14 + 19

Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15