Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

W życiu codziennym odejmowanie wykonujemy w różnych praktycznych sytuacjach.

Ćwiczenie 1

Janek miał 10 zł. Za 3 zł kupił loda. Ile pieniędzy mu zostało?

Ćwiczenie 2

Pociąg dojechał do stacji końcowej o godzinie 1800. Podróż pociągiem trwała 5 godzin. O której godzinie pociąg wyruszył ze stacji początkowej?

Definicja: Odjemna, odjemnik, różnica

Liczby występujące w odejmowaniu mają swoje nazwy.

Jak można sprawdzić poprawność odejmowania?

Animacja
Wskazówka

Poprawność odejmowania można sprawdzić za pomocą dodawania.

12  4 = 8,

gdyż

8 + 4 = 12
Ćwiczenie 3

Uzupełnij.

Tabela. Dane

Odjemna

Odjemnik

Różnica

24
 
12
 
11
5
26
4
 
Ćwiczenie 4

Wpisz w miejsce kropek odpowiednią liczbę.

 1. 38-38=

 2. 45-=0

 3. -26=0

 4. 54 0=

 5. 17-=17

 6. -0=32

Wskazówka
 • Jeżeli odjemnik jest równy odjemnej, to różnica jest równa zero.

18-18=0
 • Jeżeli odjemnik jest równy zero, to różnica jest równa odjemnej.

23-0=23
Ćwiczenie 5

Wpisz brakujące liczby, tak aby wynik zawsze był równy 8.

Sposoby odejmowania liczb dwucyfrowych.

Animacja
Ćwiczenie 6

Wykonaj odejmowanie.

 1. 68-15

 2. 49-27

 3. 57-32 

 4. 76-45

 5. 93-53 

 6. 28-14

 7. 89-46 

 8. 58-26

Trudniej jest obliczyć w pamięci taką różnicę, w której cyfra jedności odjemnika jest większa od cyfry jedności odjemnej. Zobacz, jakimi metodami można wykonywać takie odejmowanie.

Obliczmy różnicę liczb 5426.

 • sposób 1

Najpierw odejmujemy pełne dziesiątki odjemnika, następnie odejmujemy jedności odjemnika.

54-26=34-6=28
Animacja
 • sposób 2

Odjemnik rozkładamy na dwie liczby, tak aby najpierw w wyniku odejmowania otrzymać pełne dziesiątki.

54-26=30-2=28
Animacja
 • sposób 3

Odjemnik rozkładamy na dwie liczby, tak aby najpierw odejmować pełne dziesiątki.

54-26=24+4=28
Animacja
 • sposób 4

Podobnie jak w dodawaniu, możemy zastosować „dywanik 100 liczb”.

Animacja
Ćwiczenie 7

Oblicz dwoma sposobami różnicę liczb.

 1. 4225

 2. 5136 

 3. 9357

 4. 8549 

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

W miejsce kropek wstaw odpowiednią liczbę.

 1. 37+=58

 2. 29+ =72

 3. 56-=24 

 4. -18=61

Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12

Oblicz.

 1. 63-28

 2. 45-39

 3. 87-78

Ćwiczenie 13

Klient zrobił zakupy za kwotę 48 zł 50 gr. Ile reszty otrzyma, gdy zapłaci

 1. banknotem 50 - złotowym

 2. banknotem 100 - złotowym

 3. trzema banknotami 20 - złotowymi

Ćwiczenie 14

Zapisz, jak zmieni się różnica dwóch liczb, jeśli

 1. odjemną i odjemnik zwiększymy o 20

 2. odjemną zwiększymy o 30

 3. odjemnik zmniejszymy o 10

Uzasadnij odpowiedź, podając odpowiedni przykład.

Ćwiczenie 15

Odjemna zwiększyła się o 21, a odjemnik zmniejszył się o 8. Jak zmieniła się różnica?