Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Dzielenie sposobem pisemnym przez liczby dwucyfrowe, trzycyfrowe itd. wykonuje się według tego samego schematu, co dzielenie przez liczby jednocyfrowe. Takie dzielenie może się okazać trochę trudniejsze, bo nie wystarczy znajomość tabliczki mnożenia.

Przykład 1
Animacja
Przykład 2

Spójrz, jak wykonano dzielenie liczby 40139 przez 17.

Okazało się, że

40139 : 17 = 2361 r 2.

Poprawność wykonania obliczeń najlepiej sprawdzić sposobem pisemnym.

Ćwiczenie 1

Uzupełnij.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Wykonaj dzielenie. Wpisz w kratki brakujące liczby.

Ćwiczenie 4
Ważne!
  • Jeżeli dzielna i dzielnik są liczbami zakończonymi zerami, to podczas dzielenia sposobem pisemnym można skreślić w obu liczbach tę samą liczbę końcowych zer, a wynik dzielenia się nie zmieni.

  • Jeśli wynik dzielenia jest z resztą, to do otrzymanej reszty trzeba dopisać skreślone zera dzielnej.

Przykład 3
Animacja
Ćwiczenie 5