Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Ciekawy sposób obliczeń pisemnych opracowano dla dzielenia. Przy dzieleniu sposobem pisemnym musimy umieć odejmować niewielkie liczby, znać tabliczkę mnożenia i w prostych przykładach – dzielić z resztą. Bardzo ważny jest schemat zapisywania liczb pojawiających się podczas dzielenia. Sposób pisemnego dzielenia, którego się nauczysz, stosowany jest w wielu krajach świata, ale nie we wszystkich.

Przykład 1

25:7=3 r 4

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Przykład 2
25 : 7 = 3 r 4

ponieważ

37+4=25
21
Ćwiczenie 3

Uzupełnij.

 1. 16 : 3 = 5 r 1

ponieważ 5  3 + 1 = 16

 1. 37 : 5 = 7 r 2 

ponieważ 7  5 + 2 = 37

 1. 59 : 7 = 8 r 3 

ponieważ 8  7 + 3 = 59

 1. 77 : 8 = 9 r 5 

 ponieważ 9  8 + 5 = 77

Ćwiczenie 4

Uzupełnij.

Przykład 3
Animacja
Przykład 4
Animacja
Ważne!

Jeżeli w dzieleniu sposobem pisemnym w wyniku odejmowania otrzymamy zero, to na ogół go nie zapisujemy. Często zamiast zera wpisuje się znak =. Spójrz, jak może wyglądać zapis.

Ćwiczenie 5

W puste kratki wpisz liczby, tak jak w powyższych przykładach.

Ćwiczenie 6
Przykład 5
Animacja
Ćwiczenie 7

W puste kratki wpisz liczby, tak jak w animowanym przykładzie.

Przykład 6

Oblicz sposobem pisemnym.

Ćwiczenie 8
Przykład 7

Sposób zapisywania kolejnych obliczeń jest taki sam jak przy mniejszych dzielnych, tylko zapis się nieco wydłuży.

Ćwiczenie 9

Oblicz.

 1. 3480 : 5

 2. 1809 : 3

 3. 8192 : 8

 4. 24777 : 9

 5. 10505 : 5

 6. 35812 : 4

 7. 111111 : 3

 8. 3653 : 2

 9. 5788 : 7

 10. 41239 : 6

 11. 1000000 : 8