Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Jak definiujemy ciepło molowe?

W razie gdyby coś było niejasne albo brakuje Ci konkretnego, przeliczonego przykładu - obejrzyj poniższy filmik.

R1d3hAof8qttx
Polecenie 1

Oblicz stosunek liczby atomów zawartych w 1 kilogramie magnezu o masie atomowej 24 g/mol do liczby atomów zawartych w 1 kilogramie wolframu o masie atomowej 184 g/mol.

Polecenie 2

Oblicz stosunek ciepła właściwego magnezu do ciepła właściwego wolframu oraz ciepła molowego magnezu do ciepła molowego wolframu. Wyjaśnij różnicę między tymi ilorazami.

Ciepło właściwe magnezu wynosi 1020Jkg·K, a wolframu 132Jkg·K. Ciepła molowe tych pierwiastków wynoszą odpowiednio 24,5Jmol·K i 24,3Jmol·K.