Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Jak powstał komputer?

Od dawna ludzie wykonywali obliczenia, używając do tego patyków, kamyków, lub palców u rąk. Pierwowzorem komputera jest liczydło.

W XVII wieku powstały pierwsze mechaniczne maszyny liczące, które wraz z rozwojem cywilizacji i dokonywaniem nowych odkryć, miały coraz bardziej skomplikowane konstrukcje.

Ćwiczenie 1

Wyszukaj informacje na temat historii komputerów. Zebrane wiadomości przedstaw w klasie i porównaj z danymi na interaktywnej osi czasu w e‑podręczniku.
Niech inspiracją do twoich działań będzie ilustracja komputera sprzed ponad 70 lat.

Zastosowanie technologii informacyjnej

Gwałtowny rozwój technologii informacyjnej przyczynił się do rozszerzenia zastosowań komputerów. Przestały one być maszynami wykorzystywanymi tylko do wykonywania obliczeń. W dzisiejszym świecie urządzenia komputerowe znalazły zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie życia. Sterują pracą wielu urządzeń znajdujących się w domu, szkole, szpitalu, banku, sklepie, w ośrodkach informacji turystycznej, w kosmicznych rakietach i laboratoriach naukowych.

Ćwiczenie 2

Na podstawie pokazów ilustracji opisz w znanym ci edytorze tekstu zastosowanie komputerów.
Po wykonaniu zadania sprawdź, czy podstawowe obszary zastosowań komputerów, przedstawione na pokazie, zostały przez ciebie poprawnie rozpoznane?

Zapamiętaj!

Ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnej komputery znalazły zastosowanie we wszystkich obszarach życia. Spotykasz je wszędzie. Wspierają edukację, funkcjonowanie różnych firm, handel, rozrywkę oraz wydarzenia kulturalne i sportowe.