Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Polecenie 1

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, poszukaj innych wydarzeń w historii Organizacji Narodów Zjednoczonych, które uznasz za istotne. Umieść trzy z nich na osi czasu, uwzględniając elementy obecne w dotychczasowych wpisach – datę, tytuł, krótki opis – następnie wykonaj ćwiczenie.

Kalendarium ONZ

RhwXyZwMnrSjI1
24.10.1945 Oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych W kwietniu 1945 r. przedstawiciele 50 krajów spotkali się w San Francisco na konferencji w sprawie opracowania Karty Narodów Zjednoczonych. Delegaci obradowali na podstawie propozycji opracowanych przez przedstawicieli Chin, Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w Dumbarton Oaks w Stanach Zjednoczonych. Karta została podpisana 26 czerwca 1945, a w październiku, po ratyfikowaniu jej (wedle artykułu 110) przez pięć krajów założycielskich (Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki) oraz większość sygnatariuszy - weszła w życie., 10.12.1948 Przyjęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Od swoich pierwszych posiedzeń Zgromadzenie Ogólne ONZ dążyło do tego, aby okrucieństwa na skalę tych, które miały miejsce podczas II wojny światowej, nigdy się nie powtórzyły. 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która opierała się na zasadach Karty ONZ i służyła jako mapa drogowa dla ochrony praw wszystkich osób na całym świecie. Eleanor Roosevelt, wdowa po prezydentu USA Franklinie D. Roosevelcie, kierowała komitetem redakcyjnym i została uznana za siłę przewodnią deklaracji
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RGVhdkiEWDeGQ
Przeanalizuj oś czasu, na której przedstawiono kilka z najważniejszych wydarzeń w historii ONZ. Wybierz jedno, które wydaje ci się najważniejsze. Uzasadnij swój wybór. (Uzupełnij).