Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Ryx01Mh50nUlm1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie plakatu „Powstanie ludowe 17 czerwca 1953", Federalne Centrum Służby Krajowej; Fundacja Dom Historii; EB no. 1993/10/1667; dostepny na hdg.de, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wykorzystując informacje z mapy, podaj pięć przymiotników, które opisywałyby charakter powstania 1953 r.

R12OcqkkXho5N
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Rozstrzygnij, czy bunt w NRD w 1953 r. miał charakter antysystemowy. Uzasadnij odpowiedź.

R16mrw5uPplaM
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 4

O wydarzeniach Niemcy dowiadywali się z radia. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem radiowym. Przygotuj raport z wydarzeń 17 czerwca 1953 roku.

R12yLxsW8Yl3r
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).