Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

Materiały metodyczne

Rozkład materiału

1.2. Uczymy się

1.10. Co zrobić, by nie śmiecić?

1.12. Podsumowanie działu I: „W domu””

2.14. Podsumowanie działu II: „Na wycieczce”

3.1. Wyposażenie pracowni przyrodniczej

3.7. Rozszerzalność temperaturowa substancji

3.16. Podsumowanie działu III: „W laboratorium”

4.2. Ciśnienie atmosferyczne

4.3. Skąd się bierze wiatr?

4.11. Jak zmienia się przyroda jesienią i zimą?

4.12. Jak przyroda zmienia się wiosną i latem?

4.13. Podsumowanie działu IV: „Meteorologia”

Pakiet 30 kartkówek do klasy 4

Testy do lekcji podsumowujących

Test diagnozujący do klasy 4