Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
RDIH5r1oKsyfG11
Test Źródło: Alberto G., licencja: CC BY-SA 2.0.
Alberto G., licencja: CC BY-SA 2.0
Ćwiczenie 1

Kiedy rozwiązuje się testy? Wskaż jak najwięcej takich sytuacji.

Ćwiczenie 2

Podyskutujcie w klasie na temat zalet i wad testów.

Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz „Test” Tadeusza Śliwiaka.

TestTadeusz Śliwiak
Tadeusz Śliwiak Test

Powiedziałem sześcioletniemu
narysuj dom
– narysował mrówkowiecj0000008S7B6v21_000tp001mrówkowiec
Powiedziałem narysuj ptaka
– narysował samolot
Powiedziałem narysuj niedzielę
– narysował ogromny stadion
wypełniony po brzegi
A gdzie ty jesteś – spytałem
– tu – odpowiedział stawiając
jeszcze jedną kropkę

j0000008S7B6v21_00000_BIB_001Tadeusz Śliwiak, Test, [w:] tegoż, Test, AWF Warszawa 1995, s. 31.
Ćwiczenie 4

Kim jest osoba mówiąca w utworze?

Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, kto kogo testuje w wierszu Śliwiaka.

Ćwiczenie 6

Jakie zadania postawił przed testowanym badający? Jakie były wyniki badania? Zapisz odpowiedzi tu lub w zeszycie.

R1USVacVjiEGG1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Zastanów się i odpowiedz, dlaczego chłopiec namalował siebie jako kropkę.

Ćwiczenie 8

O czym świadczy wynik badania? Sformułuj w imieniu badającego diagnozę.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Odpowiedz na pytania:

  • Od czego zależy wynik testu?

  • Kto mógłby udzielić innych odpowiedzi?

  • Czy w tym teście są odpowiedzi właściwe i błędne? Dlaczego?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Poszukaj rymów w utworze Śliwiaka, następnie określ typ wiersza.

Ćwiczenie 11
R1Yg4seLhydGD1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 12

Przygotuj test lub quiz dla swoich kolegów i koleżanek. Ułóż pytania otwarte albo zamknięte, przygotuj punktację. Możesz też wykonać krzyżówkę:

R149DBnXzyp7J1
zadanie interaktywne
RzUXSss5gKVZl1
samouczek - Jak zrobić krzyżówkę? Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0, muzyka: audiojungle.net.
Ćwiczenie 13

Sprawdź się i rozwiąż test dotyczący wiersza Śliwiaka. Po rozwiązaniu testu kliknij przycisk Wstecz, żeby sprawdzić, które odpowiedzi były poprawne.

RDZyQlcRc6FQN1
zadanie interaktywne
j0000008S7B6v21_000tp001