Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
Rmjtp1KyYBk7y11
Czołg Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Wymień przykłady zabaw, które mogą być niebezpieczne. Uzasadnij swój wybór.

Ćwiczenie 2

Przeczytaj wiersz Ewy Lipskiej. Zwróć uwagę na poetycki sposób przedstawienia rzeczywistej sytuacji.

Takie czasyEwa Lipska
Ewa Lipska Takie czasy

Idę podwórkiem. I nagle
Podbiega do mnie sześcioletni chłopczyk
W poziomkach policzków.
W ręce trzyma drewniany pistolet.
”Pif! Paf!” strzela w moim kierunku.
Potem chowa broń do kieszeni.
”Robota skończona” mówi i odchodzi.

Zawiadamiam rodzinę. Przyjaciół.
Dzwonię na milicję i zgłaszam swoją śmierć.
Ale wszyscy rozkładają ręce:
”Takie to czasy” mówią.

j0000008RAB6v21_00000_BIB_001Ewa Lipska, Takie czasy, [w:] tejże, Utwory wybrane (1967–1986), Kraków 1986.
Ćwiczenie 3
RQgqwHDVRSOmR1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4

Jaka sytuacja została przedstawiona w wierszu? Odtwórzcie ją w parach.

Opowiedzcie, co się przydarzyło osobie mówiącej w wierszu.

Ćwiczenie 5

W co bawi się chłopiec?

Ćwiczenie 6

O czym świadczy zachowanie sześciolatka? Dlaczego tak się bawi?

Ćwiczenie 7
RrCNlCUoVhBdQ1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 8

Jak wygląda chłopczyk? Odczytaj znaczenie określenia „w poziomkach policzków”.

Ćwiczenie 9

Jaka była reakcja podmiotu mówiącego, a jak zareagowali pozostali (rodzina, przyjaciele, milicja)?

Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, jak otoczenie usprawiedliwia i tłumaczy zachowanie chłopca.

Ćwiczenie 11

Oceńcie w parach zachowanie chłopca. Do każdego argumentu „za” lub „przeciw” dobierzcie odpowiedni kontrargument.

RNW4qB5EuneP71
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 12

Jakie są tytułowe „Takie czasy” opisane w wierszu? Opisz je w kilku zdaniach.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 13

Czy zabawy słowem mogą być niebezpieczne? Wyraź swoją opinię, odwołując się do poniższej fotografii:

R1J8w238CHIy11
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
uzupełnij treść