Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
Rmeu9PCNEeleZ1
Na tle zachmurzonego nieba widać żółte drogowskazy przyczepione do jednego, białego słupa.Na tabliczkach można odczytać: Kalkuta 11392 km, North Pole, Vancouver, Cape Town
Drogowskaz
Jochen Krämer, licencja: CC 0

Wasi rodzice na pewno kojarzą piosenkę zespołu Vox, której refren brzmi: „Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak”. Każdy człowiek w pewnym momencie staje na skrzyżowaniu dróg i musi dokonać wyboru.

Ćwiczenie 1
RpopnwnmR7kmk1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, co to jest drogowskaz. Komu służy? W jakich okolicznościach? Swoje odpowiedzi zanotuj tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Tutaj lub w zeszycie zapisz słowo DROGA i stwórz do niego akrostych, czyli od każdej jego litery utwórz nowe słowo powiązane z sensem pierwszego wyrazu.

Ry11eRlVSIx0I1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
RNQdRAap44gCD1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Przeczytaj wiersz Roberta Lee Frostaj0000008S5B6v21_000tp001Roberta Lee Frosta. Zwróć uwagę na to, kim jest osoba mówiąca w utworze.

Droga niewybranaRobert Lee Frost
Robert Lee Frost Droga niewybrana

Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony:
Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz
I być jednym podróżnym, stałem zapatrzony
W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony,
Gdzie wzrok niknął w gęstych krzakach i konarach;

Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą,
Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny,
Że, rzadziej używana, zarastała trawą;
A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo:
Tu i tam takie same były koleinyj0000008S5B6v21_000tp002koleiny,

Pełne liści, na których w tej porannej porze
Nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi.
Och, wiedziałem: choć pierwszą na później odłożę,
Drogi nas w inne drogi prowadzą – i może
Nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi.

Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.

j0000008S5B6v21_00000_BIB_001Robert Lee Frost, Droga niewybrana, [w:] tegoż, 55 wierszy, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 1992.
Ćwiczenie 6

Z wiersza „Droga niewybrana” wypisz czasowniki nazywające czynności postaci mówiącej.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Opisz sytuację, w jakiej znalazła się postać mówiąca w wierszu.

Ćwiczenie 8

Wypisz z wiersza określenia opisujące stan emocjonalny postaci mówiącej. Sformułuj wniosek na temat myśli/uczuć/refleksji postaci mówiącej.

uzupełnij treść
RGICsY9pHc2uC11
licencja: CC 0
Ćwiczenie 9

Opisz drogi przedstawione w wierszu Roberta Lee Frosta. Jakie znajdujesz podobieństwa, a jakie różnice między nimi? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, dlaczego podmiot mówiący wybrał drugą z dróg.

Ćwiczenie 11

Wytłumacz, z jakiego powodu podmiot mówiący może już nigdy nie poznać pierwszej z dróg.

Ćwiczenie 12

Podkreśl zdanie, które jest, według ciebie, puentą utworu. Uzasadnij swój wybór.

Ćwiczenie 13

Wskaż sentencje, które oddają sens wiersza. Uzasadnij swoje zdanie.

R13Y6xELGC0G11
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 14

Wyjaśnij, dlaczego autor zatytułował wiersz „Droga niewybrana”.

Ćwiczenie 15

Przeanalizuj decyzję postaci mówiącej:

  • Sformułuj decyzję postaci mówiącej.

  • Określ inne możliwości wyboru.

  • Określ ograniczenia postaci mówiącej.

Ćwiczenie 16

Napisz opowiadanie pt. „Droga niewybrana”. Zastosuj narrację pierwszoosobową.

Ćwiczenie 17

Jakie odnajdujesz podobieństwa między wierszem a piosenką „Szczęśliwej drogi już czas”?

Ćwiczenie 18

Zaproponuj – w formie cytatów, porad itp. – „drogowskazy”, którymi powinien kierować się człowiek, by dotrzeć do określonego celu.

R1eC0tSks4Jel1
zadanie interaktywne
j0000008S5B6v21_000tp001
j0000008S5B6v21_000tp002