Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różny sposób

Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.

Aby przetworzyć konkretny rodzaj surowca wtórnego, trzeba go najpierw oddzielić od innych materiałów.
Do segregacji śmieci wykorzystujemy pojemniki lub plastikowe worki. Pojemniki i worki mogą być różnokolorowe lub mogą być oznaczone specjalnymi napisami.

 • Do pojemnika z napisem „SUROWCE” wrzucamy papier, plastik, szkło, aluminium.

 • Do pojemnika „MOKRE - BIO” wrzucamy np. odpady kuchenne tj. resztki owoców i warzyw, fusy od herbaty i kawy.

 • Do pojemnika „ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI” wrzucamy wszystkie pozostałe odpady.

Ćwiczenie 1

Diagram przedstawia procent recyklingu odpadów komunalnych w stosunku do odpadów zebranych w poszczególnych krajach UE (2011 r.)

Na podstawie diagramu odpowiedz na pytania.

 1. W którym kraju najwięcej odpadów podlega recyklingowi?

 2. W którym z wymienionych krajów najmniej odpadów podlega recyklingowi?

 3. Jaki procent odpadów komunalnych w Polsce podlega recyklingowi?

 4. W których krajach procent recyklingu przekracza 35%?

 5. W których krajach procent odpadów komunalnych podlegających recyklingowi jest zbliżony do poziomu w Polsce?

W Polsce dużym problemem jest to, że większość śmieci trafia na wysypiska. Zobacz jak to wygląda w innych krajach.

Ćwiczenie 2

Diagram przedstawia procent składowanych odpadów komunalnych w stosunku do zebranych odpadów w poszczególnych krajach UE (2011 r.)

Korzystając z diagramu odpowiedz na pytania.

 1. Jaki procent odpadów komunalnych w Polsce trafia na wysypiska?

 2. W których krajach mniej niż jeden procent odpadów trafia na wysypiska?

 3. W których krajach więcej niż 80% odpadów jest składowanych?

 4. W którym kraju: w Portugalii czy Irlandii większy procent odpadów trafia na wysypiska?

Rozkład jazdy tramwaju numer 16 z przystanku Złota Kaczka.

Rozkład - zadania 26.4‑26.6

Dzień powszedni

Sobota

Niedziela i Święta

4
42
4
57
4
50
5
02 17 37 47 57
5
17 37 57
5
20 50
6
07 17 27 37 47 57
6
17 37 57
6
1646
7
07 17 27 37 47 57
7
17 37 57
7
16 36 56
8
07 17 27 37 56
8
17 37 57
8
16 36 57
9
16 36 56
9
17 37 57
9
17 37 57
10
16 36 56
10
17 37 57
10
17 37 57
11
16 36 56
11
17 37 57
11
17 37 57
12
16 36 56
12
17 37 57
12
17 37 57
13
16 36 47 57
13
17 37 57
13
17 37 57
14
07 17 27 37 47 57
14
17 37 57
14
17 37 57
15
07 17 27 37 47 57
15
17 37 57
15
17 37 57
16
07 17 27 37 47 57
16
17 37 57
16
17 37 57
17
07 17 27 37 48
17
17 37 57
17
17 37 57
18
08 28 48
18
17 37 57
18
17 37 57
19
08 28 48
19
17 37 57
19
17 37 57
20
08 28 48
20
17 37 57
20
17 37 57
21
08 28 48
21
27 57
21
27 57
22
08 28
22
27
22
27
Ćwiczenie 3

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 4

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 5

Tomek dojeżdża do szkoły tramwajem. O której godzinie Tomek powinien najpóźniej wsiąść do tramwaju nr 16, jeśli lekcje zaczyna o godzinie 8:00, a tramwajem jedzie 15 minut? Szkoła Tomka znajduje się obok przystanku autobusowego.

Rodzice szesnastoletniej Kasi i trzynastoletniego Tomka skorzystali z oferty tego biura podróży i wysłali swoje dzieci na wakacyjne obozy.

Ćwiczenie 6

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 7

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 8

W katalogu biura podróży REAKCJA znajdują się informacje o dodatkowych opłatach:

 • opłata klimatyczna 10 € - płatne w autokarze

 • kaucja zwrotna 10 € - wpłacana kierownikowi obozu i zwracana w dniu powrotu

 • obiad na trasie przejazdu ok. 5 €/posiłek

 • wycieczka objazdowa 80 €

 • kieszonkowe ok. 80 €

Skorzystaj z tabeli i oblicz, ile co najmniej złotych rodzice powinni wymienić na euro na wyjazd Kasi.

Zadanie 26.9 C

Waluta

Kupno

Sprzedaż

EURO

4,13
4,19

DOLAR AMERYKAŃSKI

3,71
3,78

LEW BUŁGARSKI

2,11
2,25

FUNT BRYTYJSKI

5,76
5,86

DOLAR KANADYJSKI

2,88
2,98