Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Już znasz zasady, według których należy przygotować komputerowe stanowisko pracy, tak aby praca z komputerem nie przynosiła negatywnych skutków dla twojego zdrowia.
Możesz zwiększyć komfort pracy z komputerem, dostosowując niektóre parametry urządzeń do twoich własnych predyspozycji, takich jak wzrok, właściwości ruchowe ręki (prawej lub lewej) lub ostrość słuchu.

Ustawienia monitora

Ważnym parametrem obrazu wyświetlanego na monitorze jest rozdzielczość określona liczbą pikseli w szerokości i wysokości ekranu. Jest to parametr karty graficznej komputera. Już wiesz, co to są piksele i w jaki sposób tworzą one obraz cyfrowy. Możesz określić najlepszą dla twojego wzroku rozdzielczość monitora. Zwróć uwagę, że im wyższa rozdzielczość monitora, tym więcej elementów widzisz na ekranie, ale jednocześnie bardziej męczysz wzrok z powodu ich małych rozmiarów.

Ważne!

Obecne monitory najlepiej pracują w tzw. rozdzielczości natywnej. Oznacza ona liczbę pikseli w szerokości i wysokości ekranu, z jaką została wyprodukowana matryca LCD monitora. Zastosowanie rozdzielczości natywnej w parametrach karty graficznej spowoduje najlepszą jakość wyświetlanego obrazu.

Ćwiczenie 1

Ustaw rozdzielczość ekranu, dostosowując ją do własnych potrzeb. Jeżeli masz problem ze znalezieniem odpowiednich funkcji, wybierz przycisk z nazwą systemu operacyjnego, z którego korzystasz, aby uzyskać potrzebne informacje.

Niektóre starsze stanowiska komputerowe wyposażone są w monitory typu CRT, tzn. takie, które wyświetlają obraz za pomocą lampy kineskopowej. Dla tych monitorów należy ustawić parametr karty grafiki określony częstotliwością odświeżania ekranu. Monitory CRT są ciężkie i grube, od dawna ich się nie produkuje. Obraz takiego monitora rysowany jest za pomocą linii pojawiających się z określoną częstotliwością. Parametr ten nazywany częstotliwością odświeżania ma duży wpływ na jakość wyświetlanego obrazu, a więc i komfort twojej pracy. Częstotliwość odświeżania obrazu – mierzona w Hercach (Hz) określa, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz. Gdy częstotliwość odświeżania obrazu jest zbyt niska (poniżej 72Hz), twoje oko zarejestruje migotanie obrazu i praca z takim monitorem będzie męcząca. Możesz ją zmienić w ustawieniach systemu operacyjnego. Jeżeli pracujesz przy monitorze CRT, poproś nauczyciela o sprawdzenie i ewentualną zmianę częstotliwości odświeżania monitora.

Ustawienia myszy

Do najważniejszych parametrów myszy (urządzenia wskazującego) należą: ustawienie dla osób praworęcznych lub leworęcznych oraz szybkość podwójnego kliknięcia. Ustawienia te w istotny sposób wpływają na komfort pracy użytkownika komputera.

Ćwiczenie 2

Dokonaj modyfikacji ustawień myszy, dostosowując je do swoich potrzeb.
Jeżeli nie umiesz zmienić tych parametrów, wybierz system, na którym pracujesz i zobacz miejsce i okno, w którym możesz zmienić te ustawienia.

Ustawienia klawiatury

Ustawienia klawiatury powinny być dostosowane do predyspozycji osoby obsługującej komputer. Ustawienia te w istotny sposób wpływają na komfort pracy użytkownika komputera.

Ćwiczenie 3

Ustaw częstotliwość i opóźnienie powtarzania znaków wprowadzanych z klawiatury oraz częstotliwość migotania kursora.
Jeżeli nie potrafisz zmienić tych parametrów, wybierz system, na którym pracujesz i zobacz miejsce i okno, w którym możesz zmienić te ustawienia.

Częstotliwość odświeżania monitora

Mówi o tym, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz.

Herc

Jest to jednostka częstotliwości określająca, ile razy dane zdarzenie następuje w ciągu 1 sekundy.