Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Gospodarka to całokształt działań podejmowanych przez różne podmioty gospodarcze, dotyczących produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług.

  2. W dziejach gospodarki wykształciły się następujące jej formy: gospodarka naturalna, gospodarka towarowa, gospodarka towarowo‑pieniężna, gospodarka wolnorynkowa oraz gospodarka zarządzana centralnie.

  3. Współcześnie w większości państw świata dominuje system gospodarczy określany jako kapitalizm. Opiera się on na prywatnej własności, wolnej konkurencji i wolnym rynku.

  4. Wraz z epoką odkryć geograficznych i rozwojem kapitalizmu narodziła się gospodarka światowa. Jest to system powiązań produkcyjnych, handlowych i finansowych między gospodarkami różnych państw.

  5. Do pierwszej połowy XX w. gospodarka Polski miała charakter wybitnie rolniczy, ze słabo rozwiniętym przemysłem. W okresie rządów komunistów nastąpiła znaczna industrializacja kraju, jednak istniejący w państwie system gospodarki zarządzanej centralnie był nieefektywny i doprowadził do niewydolności gospodarki i jej permanentnego kryzysu. We współczesnej Polsce mamy do czynienia z gospodarką wolnorynkową.

  6. Wśród głównych mierników stanu rozwoju gospodarczego państwa wymieniamy produkt krajowy brutto (PKB).

  7. Podstawową metodą oddziaływania producentów na konsumentów jest reklama, czyli informacja o produkcie lub usłudze połączona z komunikatem perswazyjnym, mającym zachęcić do ich nabycia.

  8. Do najważniejszych praw konsumenta należy prawo do reklamacji.

m90e3c8c4c1cbea48_1533291827924_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R10mAvJSqGSj21
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static