Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
budżet państwa
budżet państwa

plan finansowy w formie ustawy obejmujący wszystkie dochody i wydatki państwa w danym roku kalendarzowym

dystrybucja
dystrybucja

planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania produktów z miejsc wytworzenia do miejsc sprzedaży

gospodarka
gospodarka

całokształt działań dotyczących produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr i usług

gwarancja
gwarancja

oświadczenie producenta dotyczące jakości sprzedawanego towaru

kapitalizm
kapitalizm

system gospodarczy, którego filarami są prywatna własność, wolna konkurencja i wolny rynek

konsumpcja
konsumpcja

użytkowanie dóbr

produkcja
produkcja

działalność służąca wytworzeniu dóbr i usług; jej celem jest przynoszenie zysku producentowi oraz zaspokojenie potrzeb konsumentów

produkt krajowy brutto
produkt krajowy brutto

wartość dóbr i usług wytworzonych przez wszystkie podmioty gospodarcze działające w państwie w określonej jednostce czasu

techniki perswazyjne
techniki perswazyjne

metody oddziaływania na konsumenta stosowane w reklamie, których celem jest wywarcie wpływu na odbiorcę i przekonania go do określonego działania