Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Mikrohistoria to praktyka historyczna, która narodziła się na przełomie lat 70 i 80 XX wieku, a zajmuje się poznawaniem losów zwykłych ludzi.

  2. Mikrohistoria ma ścisły związek z antropologią, czyli dziedziną nauki zajmującą się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności.

  3. Do najważniejszych zjawisk, których badaniem zajmują się antropologowie, należą multikulturalizm oraz wojna kultur, a także wpływ zjawiska globalizacji na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw.

  4. Współcześnie rozwój technologii umożliwia dogłębne poznanie losów jednostek oraz przedstawienie ich szerokiej publiczności. Przykładem takiego działania jest projekt Human autorstwa Yanna Arthusa‑Bertranda.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1A4f8dAcr80L1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static