Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
antropologia
antropologia

dziedzina nauki zajmująca się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności; jej celem jest ustalenie i zrozumienie roli kultury w życiu człowieka

mikrohistoria
mikrohistoria

praktyka historyczna, która narodziła się na przełomie lat 70 i 80 XX wieku; charakteryzuje się opisywaniem niewielkich przestrzeni terytorialnych oraz czasowych; jednym z jej głównych zadań jest przedstawienie życia codziennego zwykłych ludzi

multikulturalizm (wielokulturowość)
multikulturalizm (wielokulturowość)

idea, zgodnie z którą społeczeństwo powinno cechować się istnieniem grup o różnym pochodzeniu, posiadających odmienne systemy norm i wyznających różne wartości, ale w pełni uczestniczących w życiu społeczeństwa

projekt Human
projekt Human

projekt autorstwa Yanna Arthusa‑Bertranda realizowany w latach 2012–2015; jego efektem było powstanie filmu Człowiek, przedstawiającego ludzi z całego świata; to zbudowana z wielu historii opowieść o tym, co znaczy być człowiekiem; w filmie znalazły się wypowiedzi 2000 osób z ponad 60 krajów