Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Położenie punktów na mapie

Animacja
Ćwiczenie 1

Odczytaj współrzędne geograficzne (szerokość i długość) następujących miejscowości:

  1. Międzyrzec Podlaski,

  2. Tarnów

  3. Kraków

Ćwiczenie 2

Poruszając się w nieznanym terenie swoje położenie można określić posługując się np. planem okolicy. Opisz za pomocą pary uporządkowanej położenie na planie:

  1. Wielkiego Stawu Polskiego,

  2. Kościelca,

  3. Opalonego Wierchu.

Ćwiczenie 3

Zapisz, jakie obiekty znajdują się w kwadratach o współrzędnych:

  1. (C,10)

  2. (A, 10)

  3. (F,10)