Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Dood, zw, nadpod, zaprzeciw – takie małe słówka, a rządzą innymi. Poznaj je dobrze, bo warto.

Ćwiczenie 1
Uniwersytet Wrocławski, licencja: CC BY 3.0

Co warto wiedzieć o przyimku

Przyimek nazywa najczęściej stosunki czasowe oraz przestrzenne między wyrazami i znaczy coś tylko razem z nimi, np. w domu, za tydzień.

Przyimek się nie odmienia. Rządzi przypadkiem rzeczownika, któremu najczęściej towarzyszy.

Przyimek z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Uniwersytet Wrocławski, licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Wykonajcie ilustrację do opisanej w ćwiczeniu sceny z życia smoków. Uwzględnijcie informacje przekazane za pomocą przyimków.